Skip to content
Rakennusalan ammattilaiset työmaalla työskentelemässä Admicom Ultiman mobiilin avulla

Admicom Ultiman palkanlaskennan ominaisuudet

Ultimassa työntekijät voivat ehdottaa loma-aikansa ja syöttää poissaolot, kuten sairauslomat, esimiehen hyväksyttäväksi suoraan sähköiseen kalenteriin tai Ultiman mobiiliin.

Tutustu palkanlaskennan ominaisuuksiin
 • Työntekijät voivat täyttää tuntikorttinsa sähköisesti.
 • Automatiikka siirtää palkat maksuun ja tiedot kirjanpitoon.
 • Työntekijöiden uudet verokortit tulevat vuoden alussa automaattisesti suoraan järjestelmään.
 • Työntekijät voivat kirjata lomat, poissaolot ja sairauslomat.
 • Ultima ylläpitää työehtosopimusten mukaiset muutokset automaattisesti.

Helpotusta ja tehoa palkanlaskentaan

Olemme rakentaneet ohjelmistoomme niin paljon automaattisia ominaisuuksia, että palkanlaskenta on helppoa ja nopeaa.
Työntekijöiden tiedot palkanlaskentaan

Työntekijät voivat täyttää tehdyt työtunnit missä vain vaikka kännykällä, jolloin ne ovat helposti palkanlaskennan ja laskutuksen perusteena.

Työntekijöiden verokortit Ultima hakee puolestasi aina tammikuussa ja muutosverokortit on helppoa päivittää ohjelmistoon.

Lomat ja poissaolot palkoissa

Lomien ja poissaolojen osalta esihenkilön hyväksynnän jälkeen tiedot siirtyvät automaattisesti palkanlaskentaan ja yrityskalenteriin helpottamaan töiden suunnittelua.

Kalenterin avulla on helppo suunnitella loma-ajat ja tarvittaessa määritellä sijaiset.

Tietojen tarkastaminen ja hyväksyminen

Tunnit siirtyvät esihenkilön hyväksynnän jälkeen palkanlaskentaan.

Palkoissa voidaan valita tunti- tai kuukausipalkat ja käynnistää valmiiksi kerättyjen tietojen perusteella laskenta. Tiedot pääsee tässä kohtaa vielä tarkistamaan ja hyväksymään.

Palkkojen maksu

Hyväksynnän jälkeen palkat siirtyvät automaattisesti kirjanpitoon ja maksuun työntekijöille palkkakauden perusteella.

Palkat voi maksaa myös ohjelmiston maksupäätteellä, jos automaattimaksatusta ei haluta käyttää.

Palkkalaskelmat ja niiden lähetys

Palkkalaskelmat lähtevät työntekijöille valintanne mukaan automaattisesti esimerkiksi salatulla sähköpostilla tai suoraan mobiiliversioon.

Saatte muotoiltua palkkalaskelmille myös vapaamuotoista tekstiä esimerkiksi palkankorotuksista.  Palkkalaskelmat jäävät talteen arkistoon.

Lakisääteiset velvollisuudet

Ultima hoitaa ay-jäsenmaksujen ja ulosottopidätysten maksamisen. Verotiliautomatiikka hoitaa sotu- ja ennakonpidätysilmoitukset sekä maksut. Myös kansallisen tulorekisterin raportoinnin Ultima hoitaa puolestasi.

Sähköiset vuosi-ilmoitukset muodostetaan Ultimassa ja tiedot lähetetään automatisoidusti verottajalle ja vakuutusyhtiölle. Myös sähköinen TyEL kuukausi-ilmoitus hoituu automatiikalla. Vakuutusyhtiöltä saatte laskun suoraan ohjelmistoon.

4 syytä, miksi Ultima helpottaa lomien ja poissaolojen rutiineja

1.

Työntekijän kirjaukset helposti

Työntekijä voi ehdottaa helposti loman tai työajanlyhennyksen syöttämällä tiedon Ultimaan millä laitteella vain. Ehdotus menee heti esihenkilölle hyväksyttäväksi.

Ultimassa on valmis lomalaskenta, jonka ansiosta työntekijä voi itse tarkistaa käytettävissä olevat vuosilomapäivänsä ja pekkaset.

Työntekijä tekee ilmoituksen myös sairauspoissaolosta helposti Ultimaan laitteesta riippumatta. Liitteeksi voi tallentaa sairauslomatodistuksen vaikka suoraan puhelimen kameralla.

2.

Hyväksynnästä suoraan palkanlaskentaan

Työntekijän kirjaukset ovat heti esihenkilön tarkastettavissa ja niistä tulee ilmoitus. Hyväksynnän yhteydessä Ultima tarkistaa henkilön lomasaldot, jolloin lomia ei voida hyväksyä liikaa.

Ultima kirjaa hyväksynnän jälkeen lomapalkan palkanlaskentaan ja vähentää vastaavasti normaalia palkkaa tai kirjaa palkattomasta poissaolosta palkanvähennyksen palkanlaskentaan.

Sairauspoissaolon hyväksynnän jälkeen Ultima kirjaa palkkoihin sairausajan palkan ja vähentää vastaavasti normaalia palkkaa.

3.

Kalenteri auttaa arjen suunnittelussa

Kalenterinäkymästä esihenkilöt näkevät nopeasti haluamaltaan aikaväliltä työntekijöiden loma- ja poissaolot sekä niiden syyt.

Kalenterin avulla on helppoa suunnitella loma-aikoja ja määrittää loman tai poissaolon ajaksi henkilölle sijaisen.

Lomat ja poissaolot näkyvät suoraan myös työtilausten kalenterissa, jolloin on helppoa resursoida yrityksen töitä paikalla olevien työntekijöiden mukaan ja siirtää tarvittaessa töitä henkilöiden välillä.

4.

Tiedot ovat varmassa tallessa ja saat verokortit automaattisesti

Ultimassa yrityksesi henkilörekisteriin kertyy työntekijöiden loma- ja poissaolohistoria, palkkatiedot sekä palkkalaskelmat, eli löydät tiedot tarvittaessa myöhemminkin helposti.

Ultima hakee verokortit ja veronumerot sähköisesti suoraan verottajalta kerran vuodessa. Muutosverokortit on kuitenkin helppo lisätä ohjelmistoon muulloinkin.

Henkilörekisterissä voit myös ylläpitää työntekijöiden luvanvaraista osaamista ja pätevyyttä, kursseja, kulkulupia sekä koulutuksia.

tutustu tarkemmin

Muita palkanlaskennan ominaisuuksia

Matkalaskut

 • Työntekijä tallentaa työmatkan tiedot sekä kuitit suoraan sähköiselle matkalaskulle paikasta ja ajasta riippumatta.
 • Adminetissä matkalaskut saa syötettyä sähköisesti samaan järjestelmään yrityksen muiden toimintojen kanssa.
 • Matkalaskut siirtyvät suoraan esimiehelle hyväksyttäväksi.

 

Matkalaskuohjelma talotekniikkaan, rakentamiseen ja teollisuuteen

Ultimassa matkalaskut saa syötettyä sähköisesti samaan järjestelmään yrityksen muiden toimintojen kanssa. Matkalaskut siirtyvät suoraan esimiehelle hyväksyttäväksi.

Työntekijän tallentaessa tiedot suoraan Ultimaan, matkalaskut maksetaan palkanlaskennan rytmistä erillään. Automatiikan ansiosta käytössä on aina voimassaolevat verottajan hyväksymät kustannuskorvausten hinnat, kuten kilometrikorvaus ja päiväraha.

Myös käteisellä tai kortilla tehdyistä ostoksista saa tehtyä näppärästi kululaskun käteiskuittilaskuna.

 

Matkalaskun teko on helppoa ja tiedot siirtyvät eteenpäin

Työntekijä tallentaa työmatkan tiedot suoraan sähköiselle matkalaskulle paikasta ja ajasta riippumatta. Matkalaskulle tallennetaan tietoa matkan tarkoituksesta ja osallistujista, ja sille voidaan liittää matkaan liittyvät käteiskuitit, kuten hotellilaskut tai pysäköintikuitit. Kuvan saa otettua kätevästi suoraan Ultiman mobiliin kamerasovelluksella.

Matkalaskun kohdistaminen oikealle työlle tai projektille on helppoa. Valmis matkalasku siirtyy esimiehelle hyväksyttäviksi. Jos matkalaskulle määritellään tilaus, rivit siirtyvät myös suoraan laskutukseen. Matkalaskut löytyvät pysyvästi arkistosta.

 

Hyväksynnän jälkeen suoraan kirjanpitoon ja palkanlaskentaan

Hyväksymättömät matkalaskut ja käteiskuitit näkyvät esimiehen etusivulla avoimissa tehtävissä, josta esimies pääsee tarkastamaan ja hyväksymään matkalaskut. Esimies voi tehdä korjauksia ja muutoksia matkalaskuun sekä ilmoittaa niistä työntekijälle sähköisesti tai siirtää matkalaskun tarvittaessa takaisin työntekijälle muutosten tekoa varten.

Hyväksymällä matkalaskun, se kirjautuu kirjanpitoon ja palkanlaskentaan automaattisesti verottajan vuosi-ilmoitusta varten ja menee maksuun.

 

Ultiman matkalaskujen hyötyjä

 • Esimiehen hyväksyttyä matkalaskun, hoitaa automatiikka sen saman tien maksuun,
  kirjanpitoon, palkanlaskentaan ja arkistoon verottajan vaatimalla tavalla.
 • Paperisia kuitteja ei tarvitse säilyttää.

Työajanseuranta ja tuntikortti

Työntekijän täyttäessä itse tunnit Adminet-ohjelmistoon säästyy työnjohdolta ja toimistohenkilöiltä aikaa, vältytään virheiltä ja varmistetaan kaikkien tuntien ja tapahtumien laskutus.

 • Työaikaleimaukset saa tehtyä mobiililaitteella helposti yhdellä napautuksella.
 • Tuntien kirjaamiseen on Adminetissä monia vaihtoehtoja erilaisten yritysten tarpeisiin urakkaseurannasta tuntilaskutukseen.
 • Työajanseuranta pystyy kirjaamaan puolestasi mm. erilaiset lisät asettamiesi sääntöjen perusteella.
 • Työaikakirjauksista saatte siirrettyä tiedot myös suoraan kulunvalvonnan tietoihin.

Helppoa ja tehokasta tuntien kirjaamista

Tuntien kirjaamiseen on useita erilaisia tapoja riippuen yrityksesi töiden luonteesta, mutta niitä kaikkia yhdistää tehokkuus ja ajansäästö, kun tieto siirtyy automaattisesti eteenpäin. Yhtään paperia ei tarvitse heilauttaa suuntaan eikä toiseen, eikä tietoa tarvitse siirtää ohjelmistojen välillä.

Tuntien kirjaaminen onnistuu helposti kännykällä mistä päin maailmaa tahansa. Sähköinen tuntikortti täyttyy kätevästi samalla, kun työntekijä merkitsee työlle tehdyt tunnit, kilometrit sekä ruoka- ja päivärahat.

Adminetin Työaika -sovelluksella kellotetaan työtunteja siten, että työntekijä voi helposti aloittaa ja lopettaa työn yhdellä napautuksella mobiililaitteellaan. Työntekijä näkee omat työaikaleimauksensa mobiiliversiossa ja hän voi korjata niitä tai lisätä niihin huomioita ennen esihenkilön hyväksyntää.


Kirjausten hyväksyntä ja työajanseuranta näppärästi

Valmiit tunnit siirtyvät suoraan esihenkilölle hyväksyttäväksi ja hyväksynnän jälkeen puolestaan palkanlaskentaan. Käytettävät palkkalajit tulevat automaattisesti projektin tyypin mukaan, jolloin työehtosopimus saadaan huomioitua erilaisissa töissä. Tehdyt tunnit on helppoa laskuttaa eteenpäin asiakkaalta, joten laskutus saadaan nopeammaksi ja tarkemmaksi.

Työntekijän syöttämät tapahtumat saadaan kohdistettua helposti projektille, kuten rakennustyömaalle tai pienemmälle keikkatilaukselle, jolloin kustannukset tulevat huomioitua samalla töiden ja projektien seurannassa.

Työmaiden päätoteuttajana työaikakirjaukset voidaan myös siirtää suoraan kulunvalvonnan tietoihin, jolloin kulunvalvontakirjauksia tai -laitetta ei tarvita erikseen.

Leimauksia voi tarkastella esimerkiksi kalenterimuodossa, jossa lomat, vapaat ja sairauspoissaolot saadaan erottumaan helposti omilla väreillään. Työnjohto näkee myös helposti, keillä työntekijöillä on työajan kellotus käynnissä ja havaitsee helposti tapaukset, joissa lopetusleimaus on unohtunut.

 

Lisät ja yrityskohtaiset säännöt automaattisesti

Työnjohto saa lisättyä esimerkiksi ilta- ja yölisiä automaattisesti työntekijän tapahtumiin. Säännöt, joiden perusteella lisät muodostetaan, ovat laadittavissa yrityskohtaisesti.

Asetusten puolella on mahdollista määrittää myös esimerkiksi lounastaukojen kestoa ja muita yrityskohtaisia sääntöjä, kuten matkakustannusten korvauksia. Korvausten pohjana olevat välimatkat lasketaan työmaan sijainnin ja työntekijän kotiosoitteen välisen etäisyyden perusteella.

VARAA ESITTELY

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Voit varata ilmaisen esittelyn, jossa pureudumme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin ja arvioimme yhdessä millainen kokonaisuus palvelisi parhaiten.


Esittelyn varaaminen ei sido sinua mihinkään.