Skip to content

Mitä esineiden internet (IoT) tuo kalustonhallintaan?

Jaa
LinkedIn Facebook

Kalustonhallinta on yksi esineiden internetin (engl. Internet of Things, IoT) lupaavimmista sovelluskohteista. Mobile Experts ennustaa kaluston seurannassa käytettävien IoT-laitteiden markkinoiden kolminkertaistuvan vuoteen 2022 mennessä, ja IBM on nostanut kaluston seurannan top 5 IoT-käyttökohteiden joukkoon.

Mistä oikein on kyse? Miten IoT:tä voidaan hyödyntää kalustonhallinnassa? Tässä artikkelissa käymme läpi IoT:n tuomia mahdollisuuksia yritysten kalustonhallintaan.

Kalustonhallintaratkaisut

Kalustonhallinnalla (tai kaluston seurannalla) tarkoitetaan prosessia, jonka tarkoituksena on pitää kirjaa yrityksen kalustosta ja siihen liittyvistä tiedoista. Yrityksestä ja toimialasta riippuen kalustolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi erilaisia koneita, IT-laitteita, työkaluja tai ajoneuvoja.

Ennen kuin pureudumme siihen, mitä hyötyjä IoT tuo kalustonhallintaan, on kuitenkin syytä tarkentaa, kuinka yritykset nykyään hallitsevat kalustoa ja mitä tietoja kalustosta voidaan seurata ilman IoT:tä.

Perinteiset järjestelmät

Perinteisissä kalustonhallintamenetelmissä (joita monet yritykset yhä käyttävät) käytetään siiloutuneita järjestelmiä kuten käsinkirjoitettuja listoja tai Excel-tiedostoja. Perinteiset kalustonhallintamenetelmät ovat tehottomia ja alttiita virheille, mutta ne ovat silti parempia kuin se, ettei kalustosta pidettäisi kirjaa ollenkaan. Manuaaliset menetelmät ovat myös kuormittavia kalustosta vastuussa oleville työntekijöille, jotka joutuvat selvittelemään, missä kalusto milloinkin liikkuu ja ovatko tiedot ajan tasalla.

Vanha tapa hallita kalustoa

Kalustonhallintaohjelmistot

Toiminnan sujuvoittamiseksi monet yritykset ovat ottaneet käyttöön kalustonhallintaan tarkoitettuja ohjelmistotuotteita, joiden avulla yrityksen työntekijät pääsevät helposti käsiksi kalustotietoihin ja päivittämään niitä. Kalustonhallintaohjelmiston käyttöönottoon kuuluu yleensä myös kaluston yksilöinti tunnisteilla (viivakoodeilla, QR-koodeilla, NFC-tunnisteilla, tms.). Tunnisteet voidaan lukea älypuhelimilla, ja ne toimivat linkkeinä fyysisten kalustokappaleiden ja niiden tietokannassa ylläpidettyjen tietojen välillä.

Kalustonhallintaohjelmistot (kuten Trackinno) tarjoavat yrityksille tärkeitä kalustoon liittyviä tietoja, kuten sijainnit, käyttötiedot, kaluston kunto, huoltoaikataulut ja käyttöoppaat. Kaikki tiedot pystytään näkemään ja päivittämään vain parilla painalluksella älylaitteen ruudulla. Hyvät kalustonhallintaohjelmistot myös lähettävät kaluston vastuuhenkilöille muistutuksia, jos kaluston tila muuttuu tai sillä on erääntyviä deadlineja esimerkiksi huoltoihin liittyen.

trackinnon-tapa-hallita-kalustoa-1

Kalustonhallintaohjelmistojen avulla saavutetaan valtavia hyötyjä verrattuna perinteisiin, manuaalisiin menetelmiin, mutta mitä lisähyötyjä IoT tuo kalustonhallintaan?

IoT:tä hyödyntävä kalustonhallinta: automaatiota ja älykkyyttä

Kalustonhallintaohjelmistoista saatavien hyötyjen lisäksi IoT:tä hyödyntävät kalustonhallintaratkaisut (kuten Trackinno) lisäävät kalustonhallintaan automaatiota ja älykkyyttä. IoT-kalustonhallintajärjestelmät hyödyntävät sensoreita, jotka mahdollistavat kalustotietojen aktiivisen keräämisen ilman, että ihmisen täytyy toimia välikätenä datan tuottamisessa. IoT-sensorit voidaan kiinnittää kalustoon perinteisempien tunnisteiden (esim. QR-koodien) sijaan tai niiden lisäksi.

Sensoreita on olemassa monenlaisia, kuten esimerkiksi kiihtyvyys-, lämpötila-, kosteus-, paine- tai läheisyyssensoreita, ja ne valitaan käyttötapauksen mukaan. Sensorit kiinnitetään kalustokappaleisiin keräämään dataa, joka taas lähetetään pilvipalveluun. Lähetys tapahtuu tietyllä taajuudella (esimerkiksi kerran 10 minuutissa) riippuen tiedonsiirtoon käytetystä teknologiasta ja asetuksista. Tämän jälkeen data analysoidaan ja saatetaan hyödynnettävään muotoon, jonka perusteella voidaan tehdä dataan perustuvia päätöksiä ja ohjata toimintaa. Kerätty data voi liittyä esimerkiksi kaluston käyttöön, sijaintiin, ympäristöolosuhteisiin tai kuntoon.

IoT:tä hyödyntävä kalustonhallinta – Trackinno

Käyttökohteita IoT:tä hyödyntävälle kalustonhallinnalle

IoT-kalustonhallintaratkaisut tarjoavat yrityksille esimerkiksi reaaliaikaisia hälytyksiä, ennakoivaa analytiikkaa, automaattisia raportteja ja tietoa kaluston käytöstä kerättyyn dataan perustuen. Tässä muutama käyttökohde IoT-kalustonhallinnalle:

  • Sijainnit: Automaattiset sijaintitiedot, reitit sekä geofencing-ratkaisut (hyödyntämällä esim. GPS-paikantimia).
  • Käyttötunnit: Automaattinen käyttötuntien seuranta ja ilmoitukset raja-arvojen täyttymisestä (hyödyntämällä esim. kiihtyvyyssensoreita).
  • Varastosaldot: Automaattiset varastosaldot ilman erillisiä inventointitapahtumia (hyödyntämällä esim. BLE-majakoita).
  • Materiaalivirrat: Materiaalivirtojen automaattinen seuranta ja raportointi (hyödyntämällä esim. RFID-tunnisteita).

Sensorilaitteiden koon, hinnan ja eliniän vuoksi IoT:tä hyödyntävän kalustonhallinnan käyttökohteet ovat vielä pitkälti rajoittuneet raskaamman ja kalliimman kaluston seurantaan (ajoneuvot, kontit, yms.). Teknologia kuitenkin kehittyy koko ajan hurjaa vauhtia, mikä mahdollistaa entistä pienemmän ja halvemman kaluston seuraamisen IoT:n avulla lähitulevaisuudessa.