Skip to content

Talouden tunnusluvut – miksi niiden pitäisi kiinnostaa?

Jaa
LinkedIn Facebook

Taloudellinen epävarmuus on aiheuttanut haasteita monille yrityksille ja maksuvaikeudet voivat vaikuttaa ketjureaktiona muidenkin yritysten toimintaan. Varmista oman yrityksen toiminta epävarmuuden vaaniessa ja hyödynnä asiantuntijamme vinkit talouden tarkasteluun.

Voita epävarmuus tunnuslukujen avulla

Taloudellinen epävarmuus näyttää jatkuvan. Moni pitkäänkin toiminut yritys on ajautunut ongelmiin, osa jopa konkurssiin. Vaikka yritys itse ei joutuisi konkurssiin, voi toimittajan tai asiakkaan maksuvaikeudet aiheuttaa ongelmia myös omaan toimintaan.

Yrityksen talouden tunnusluvut ovat erittäin hyvä apukeino oman yrityksen toiminnan tarkasteluun ja kehittämiseen. Tunnuslukujen avulla yritys voi tarkastella esimerkiksi liiketoiminnan kannattavuutta ja vakavaraisuutta eri tilikausien välillä. Tuloslaskelman viivan alle jäävä tilikauden tulos on monelle yrittäjälle keskeisin seurattava tunnusluku, mutta tuloslaskelman ja taseen lukujen avulla voi laskea monta muutakin mielenkiintoista lukua.

Tunnuslukuja tarkastelemalla saat yrityksen kehittämiseen yhden näkökulman lisää.

Säännöllinen tunnuslukujen tarkastelu auttaa myös havaitsemaan nopeammin taloudellisia riskejä ja mahdollisia kehityksen kohteita, joiden avulla voi helpommin selviytyä muuttuvan taloustilanteen keskellä.

Osakeyhtiöiden tilinpäätöksistä vertailukohteita

Osakeyhtiöiden tilinpäätökset ovat julkisia ja yrityksillä on velvollisuus toimittaa tilinpäätös kaupparekisteriin tietyn määräajan kuluttua tilinpäätöksestä. Tämä mahdollistaa eri yritysten tunnuslukujen vertailun.

Voit tarkastella samalla toimialalla toimivan kilpailijan lukuja tai voit ottaa vertailukohdaksi koko toimialan ja katsoa miten oma yrityksesi pärjää, kun huomioidaan kaikki samalla toimialalla toimivat yritykset. Monelle tunnusluvulle on myös määritetty oletusarvot, joihin vertaamalla saat käsitystä oman yrityksen tilanteesta.

Talouslukujen rinnakkain asettaminen voi auttaa arvioimaan, miten oman yrityksen taloudellinen suorituskyky vertautuu alan keskiarvoon.

Asiantuntijalta tukea tunnuslukuihin

Jos tunnusluvut tuntuvat vierailta, voit pyytää apua omalta kirjanpitäjältäsi tai tilintarkastajaltasi. Heidän kanssaan on mahdollista laskea ja analysoida eri tunnuslukuja ja verrata niitä yrityksen edellisiin tilikausiin tai muihin yrityksiin.

Jos olet aloittamassa yhteistyötä esimerkiksi uuden alihankkijan kanssa, niin voi olla hyvä idea tarkistaa yhdessä asiantuntijan kanssa kyseisen yrityksen talouden tunnusluvut esimerkiksi vakavaraisuuden osalta. Kovin velkaiselle yritykselle ei kannata antaa pitkää maksuaikaa.

Yhteistyötä harkitessa on hyvä miettiä myös sen mahdollista jatkuvuutta tulevaisuudessa.

Tunnuslukujen tarkastelu auttaa ymmärtämään paremmin yrityksen taloudellista tilaa ja antaa tarvittavaa tietoa päätöksenteon tueksi. Saatavilla olevia lukuja kannattaa käyttääkin yrityksen riskien välttämiseen, joita muuttuvat tilanteet kaiken epävarmuuden keskellä voivat aiheuttaa, sekä jatkuvaan kehitystyöhön. Talouden asiantuntijoilta saat varmasti ajantasaiset neuvot erilaisiin tilanteisiin ja lisäksi apua on modernista ohjelmistosta, joka tuo luvut helposti tarkasteltavaksi.

 

Lataa opas järjestelmän valintaan

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on iso päätös. Mitä asioita kannattaa huomioida ennen valintaa? Maksuttomasta oppaastamme saat viisi vinkkiä rakennus- ja talotekniikkayrityksen järjestelmän hankintaan.