Skip to content

Admicom Dashboard

Tee Ultiman etusivusta juuri itsellesi sopiva ja näe yhdellä kertaa kaikki sinulle tärkeät tiedot.

Dashboard

Ultiman uusi muokattava etusivu

Dashboard on Ultiman uusi moderni ja personoitava etusivu, jonka käyttäjä voi valita aloitusnäkymäkseen nykyisen etusivun sijaan. Dashboard koostuu pikasovelluksista, jotka esittävät Ultimasta saatavaa tietoa graafeina ja kuvaajina, sekä mahdollistavat siirtymisen Ultiman eri toimintoihin. Pikasovelluksista selviää mm. avoimet ostolaskut ja maksuerät, työtehtävät sekä työtilausten status.

Jokainen voi itse luoda Dashboardiin omat näkymänsä ja valita käyttöön ne pikasovellukset, joiden tietoja eniten päivittäisessä työssään tarvitsee sekä lisätä ja poistaa pikasovelluksia näkymistään. Myös pikasovellusten kokoa ja järjestystä voi säätää haluamallaan tavalla.

Ensimmäisessä vaiheessa Dashboard on käytettävissä Ultiman pääkäyttäjille ja työnjohtajille, ja tarjoaa varsinkin työnjohtajien kaipaamaa tietoa työmaiden tilanteesta. Useimpien pikasovellusten tietosisältöön vaikuttaa henkilön käyttäjärooli, eli esimerkiksi toimitusjohtaja näkee enemmän osto- ja myyntilaskudataa, kuin yhtä kohdetta hoitava työnjohtaja.

3 esimerkkiä Dashboardin pikasovelluksista

Ostolaskut

Dashboard-ostolaskut

Ostolaskut-pikasovellus näyttää Ultiman kierrossa olevat ostolaskut piirakkamuodossa. Käyttäjä näkee vain niiden ostolaskujen tiedot, joihin hänellä on oikeus. Näkymästä saat nopealla vilkaisulla käsityksen niin erääntyvistä maksuista kuin kierron eri vaheissa olevista laskuista.

Maksuerät

Dashboard-maksuerat

Avoimet maksuerätaulukot-pikasovellus näyttää Ultiman avoimet maksuerätaulukot ja niiden yhteenlasketut summat aiemmilta ja tulevilta viikoilta piirakkamuodossa. Omat-näkymässä ovat käyttäjän omat maksuerätaulukot ja Kaikki-näkymässä yrityksen kaikki maksuerätaulukot.

Työtilaukset

Dashboard-tilaukset

Työtilaukset-pikasovelluksessa tarkastelet avoimia työtilauksia ja rajaat näkymään omat tai kaikki työtilaukset. Pikasovelluksesta voit siirtyä tilauksen perustietoihin, resursoimaan asentajia tai laskuttamaan työtilausta. Voit myös perustaa uuden työtilauksen tai siirtyä työtilauskalenteriin.

Tule tutustumaan tarkemmin maksuttomaan webinaariin 23.4. klo 10-10:30

Esittelyssä Dashboard - kerää sinulle tärkein tieto uudelle etusivulle

Webinaarissa esittelemme uutta Dashboard-ominaisuutta ja sen mahdollisuuksia. Tule linjoille ja opi lisää!

Pikasovellusten valikoima laajenee vähitellen

seuraavat pikasovellukset johdon tarpeisiin

Aluksi Dashboardissa on käytettävissä erityisesti työnjohdon tarvitsemaa tietoa, mutta tuomme pian saataville entistä laajemman valikoiman eri tarpeisiin soveltuvia pikasovelluksia. Seuraavat pikasovellukset tulevat käsittelemään ylemmän johdon tarpeita. Tulemme jatkossa laajentamaan pikasovellusten kehittämistä myös muihin tuotteisiin, kuten aikatauluohjelma Tempoon ja laskentaohjelmisto Estimaan.

tavoitteena koko konsernin tuotteiden yhteinen etusivu
Vähitellen kehitämme Dashboardista koko konsernin tuoteperheen etusivun, joka koostaa yhteen näkymään tietoa niin laskennasta, aikataulusta kuin taloushallinnostakin – ja pureskelee sen helposti ymmärrettävään muotoon. Tulevan kehityksen myötä Dashboard siis tarjoaa useampia Admicomin ohjelmistoja käyttäville asiakkaille vaivattoman tavan päästä käsiksi kaikkeen itselleen tärkeään tietoon.
Katso video

Tiivistimme kaiken olleellisen Dashboardista  parin minuutin videoon.

Admicom-tunnus (SSO)

dashboardin käyttöönotto vaatii Admicom-tunnuksen

Dashboardin käyttämiseksi sinun tulee ottaa  käyttöön SSO-kertakirjautuminen, jossa käyttäjän identiteetti tunnistetaan Ultimaan liitetyn keskitetyn palvelun (Keycloak) kautta.

Admicom-tunnus mahdollistaa myös:

  • tietoturvallisemman tavan tunnistautua.
  • tulevaisuudessa kirjautumisen kaikkiin Admicom-konsernin tuotteisiin yhdellä kertaa käyttämällä sähköpostiosoitetta ja salasanaa.
  • jokaiselle käyttäjälle oman tunnuksensa ylläpidon ulkopuolisessa Keycloak-palvelussa.
  • uuden salasanan tilauksen unohtuneen tilalle Ultiman kirjautumisikkunassa.
  • kaksivaiheisein tunnistautumisen käyttöönoton sekä Microsoft-tilin liittämisen SSO-tunnukseen.


 

Näin otat Admicom-tunnukset käyttöön yrityksessäsi

Jokainen asiakasyritys voi ottaa maksuttomat Admicom-tunnukset käyttöön Ultimassa itsenäisesti polussa Hallinta | Käyttäjät | Admicom-tunnukset (SSO).

  • Pääkäyttäjä (tai muu SSO-tunnuksia hallinnoiva käyttäjä) lähettää muille käyttäjille 24 tuntia voimassa olevan liittymiskutsun.
  • Kukin käyttäjä avaa kutsussa olevasta linkistä rekisteröitymissivun ja rekisteröi SSO-tunnuksen antamalla sähköpostiosoitteen ja salasanan.
  • Jatkossa käyttäjä pääsee kirjautumaan Ultimaan näin perustamallaan tunnuksella painamalla kirjautumisnäkymässä Kirjaudu Admicom-tunnuksella (SSO).

Tarkemmat ohjeet Admicom-tunnusten käyttöönottoon ja ylläpitoon löydät Ultiman Wikistä.