Skip to content
Rakennusalan ammattilaiset työmaalla työskentelemässä Ultiman avulla

Admicom Ultiman projektin hallinta ja raportointi

Ultiman automatisoitu ja reaaliaikainen projektiraportointi tuottaa sinulle erittäin tarkkaa ja monipuolista tietoa projektiesi tilanteesta ilman tietojen etsimistä ja kokoamista.

Tutustu projektin seurannan ja raportoinnin työkaluihin
 • Urakoiden ja projektien seuranta on reaaliaikaista.
 • Data-analysaattorilla poraudut tarkasti projektin ajantasaisiin tietoihin, näet nopeasti kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ja teet tarvittaessa heti muutoksia.
 • Projektin seuranta on liitetty kirjanpitoon, joten kaikki seurannassa näkyvät tapahtumat tulevat yrityksesi todellisista tuotoista ja kuluista.
 • Kustannuksia voit seurata reaaliajassa myös Ultiman kirjanpitotasoisella litteraseurannalla.
 • Tapahtumaruudulla pääset tarkastelemaan ja käsittelemään projektiin liittyviä tarvike- ja asiakirjatapahtumia.

Rakennus- ja talotekniikkaprojektien seurantaa reaaliajassa

Ultima-toiminnanohjausjärjestelmässä urakoiden ja projektien seuranta on reaaliaikaista. Projektin seuranta on liitetty kirjanpitoon, joten kaikki seurannassa näkyvät tapahtumat tulevat yrityksesi todellisista tuotoista ja kuluista. Kustannuksia voit seurata reaaliajassa myös Ultiman kirjanpitotasoisella litteraseurannalla.

Tuotot tulevat automaattisesti maksuerälaskuista ja lisätyölaskuista, kulut puolestaan ostolaskuista, varastolähetteiltä, matkalaskuista, palkanlaskennasta sekä tiliotteilta. Tietojen käsin kirjaamista ei tarvita.

Kustannusseuranta kirjanpitotasoisella litteraseurannalla

Ultimassa kohteen kustannusseuranta onnistuu myös kirjanpitotasoisella litteraseurannalla, jonka avulla projektien toteumaa voidaan seurata tarkasti ja reaaliajassa.

Ultiman litteraseuranta perustuu yrityksen todellisiin tapahtumiin, joten projektinhallinnan tiedot ovat koko ajan reaaliaikaiset ja yhteneväiset kirjanpidon tietojen kanssa ilman tiedonsiirtoa paikasta toiseen. Voit luottaa siihen, että pystyt seuraamaan projektien toteumaa tarkalla tasolla.

Kaikki projektinhallinnan tiedot käsitellään yhden järjestelmän sisällä ilman käsin tehtäviä kirjauksia tai tiedonsiirtoa, joten aikaa ei tuhlaannu seurantatietojen koostamiseen. Myös manuaalisten kirjausten virheiltä vältytään.

Budjetin, ennusteen ja toteuman seuranta ja vertailu sekä tapahtumatason tietoihin porautuminen raportilta muodostavat ainutlaatuisen työvälineen työmaille ja yrityksille. Työmaan toteumaa pystytään seuraamaan jatkuvasti suhteessa alkuperäiseen tavoitteeseen. Jos käytössänne on Admicom Estima, saatte siirrettyä alkuperäiset tavoitearviot suoraan Ultimaan:

9 syytä käyttää Ultiman litteraseurantaa

 1. Litteraraportointi on osa kattavaa kokonaisjärjestelmää, joten siirtoajoja ja täsmäytyksiä ei tarvita.
 2. Tietoon voi luottaa, koska litteratieto täsmää aina kirjanpidon kanssa.
 3. Voit itse valita, millä tarkkuudella haluat tarkastella raportteja.
 4. Pääset porautumaan raporteilta vaikka alkuperäiseen tositteeseen saakka.
 5. Ennustamisen ja korjaukset teet helposti suoraan raportilta.
 6. Voit itse valita, missä kohteissa haluat käyttää litteroita. Voit litteroida urakoiden lisäksi myös laskutöitä.
 7. Halutessanne litteraennusteet vaikuttavat suoraan valmistusastelaskentaan ja osatuloutukseen.
 8. Kun litteraseuranta on käytössä, järjestelmä varmistaa, että tapahtumat kirjataan valittujen litteroiden mukaan kaikissa sovelluksissa.
 9. Voitte muokata yrityksenne litterointikäytäntöjä joustavasti. Alussa voitte perustaa litterarekisterin käsin tai valmiin positiorekisterin pohjalta.

 

Projektin budjetti ja ennuste kustannusseurannan pohjana

Voit tehdä tehokasta kustannusseurantaa Ultimassa myös ilman litterointia. Lasketun tarjouksen tiedot kirjautuvat tarjouslaskennasta kohteen, eli projektin budjetiksi, jonka avulla suoritetaan urakan valmistusastelaskenta.

Projektin aikana budjettia voidaan tarkentaa ennusteen avulla, jolloin saadaan tilanne vastaamaan todellisuutta työmaalla. Ennustamisen avuksi voidaan tarkastella projektin nykytilannetta, minkä avulla ennustetta voi muokata suhteessa toteutuneeseen tilanteeseen.

 

Reaaliaikainen tuloslaskelma ja tase valmistusastelaskennalla

Ultima laskee kunkin projektin valmistusasteen viikoittain ja kuukauden viimeisenä päivänä myynnin tai kustannusten mukaan. Valmistusastelaskennan jälkeen osatuloutus kirjaa maksuerillä laskutetun myynnin liikevaihtoon keskeneräisten urakoiden myynniksi.

Valmistusasteen mukaiset kulut sekä keskeneräisen työn muutos tai kustannusvaraus kirjataan kirjanpitoon. Näin tuloslaskelma ja tase näyttävät ajan tasalla olevan kuvan yrityksesi taloudesta ja menestyksestä. Urakka voidaan tarvittaessa merkitä perustajaurakointikohteeksi, jolloin se ohitetaan valmistusastelaskennassa.

Seuraa automaattisia projektiraportteja ja projektin tapahtumia

Automaattiset vertailut ja seuranta

Ultiman automaattisista projektiraporteista saat eriteltynä vertailut budjettiin tai ennusteeseen sekä vertailun kuluvaan kuukauteen ja tilikauden alkuun nähden. Saat raportit myös esimerkiksi projektin, toimipisteen tai vastuuhenkilön mukaisesti eriteltynä.

Projekteista saat myös paljon muuta hyödyllistä tietoa, esimerkiksi projektin kaikki tapahtumat kuten maksuerät, ostot, työtunnit ja töiden sivukulut sekä matkakorvaukset.

Vertaa toteutumia laskettuun

Projektin tapahtumaruudulla näet vertailun laskettuihin tarvikkeittain tai tuoteryhmittäin. Vertailun saa myös töiden ja muiden kulujen osalta.

Kohteen tapahtumat näkyvät myös yksittäisistä pienemmistä tilauksista ja raporteilta näkyy eriteltynä myös projektien lisätyölaskutus.

Ultiman tapahtumaruudulla pääset tarkastelemaan tiettyyn projektiin liittyviä tarvike- ja asiakirjatapahtumia, kuten myynti- ja ostolaskuja sekä varastolähetteitä. Voit seurata sekä suunniteltuja että toteutuneita tapahtumia.

Ajantasainen tarviketilanne yhdellä vilkaisulla

Tapahtumaruudulla pääset tarkastelemaan ja käsittelemään projektiin liittyviä tarvike- ja asiakirjatapahtumia.

Näkymässä voit joko laskuttaa tai palauttaa kohteen tarvikkeita varastoon.

Tapahtumaruudulta näet myös yhdellä vilkaisulla kaikki projektin tarvikkeet verrattuna laskettuun sekä mistä käytetyt tarvikkeet ovat tulleet.

Siirrä tarvikkeita näppärästi

Työkalussa on helppoa siirtää tarvikkeita valitulta kohteelta tai työtilaukselta toiselle. Esimerkiksi projektin tai työmaan päättyessä sinne viedyt, mutta käyttämättä jääneet tarvikkeet voidaan varastopalautuksen sijasta siirtää suoraan toiselle työlle.

Myös virheellisesti väärään paikkaan kirjatut tarvikkeet voidaan siirtää sinne, mihin ne olisi alun perin pitänyt kirjata.

Tukee laatujärjestelmiä

Tapahtumaruutu on isossa roolissa myös valmiiden töiden kohdalla. Laatujärjestelmien edellyttämä jäljitettävyys toteutuu erittäin hyvin.

Projektille tai työmaalle mennyttä tuotetta klikkaamalla pääset helposti juuri siihen liittyvään ostolaskuun tai varastotapahtumaan käsiksi. Alkuperäisten ostodokumenttien kautta tuotetta voidaan jäljittää myös tavaran toimittajaan ja siitä eteenpäin.

Historiatieto ja varasto hallussa

Asiakirja-arkistosta näet kätevästi valitun projektin myyntilaskut, ostolaskut ja varastolähetteet. Pääset katsomaan myös myynti- ja ostolaskujen maksutilanteet sekä kohteen tietoihin tallennettuja asiakirjoja.

Jos asiakkaasi hakee esimerkiksi samaa tuotetta kolme vuotta projektin valmistumisen jälkeen, löydät sen nopeasti tapahtumaruudun kautta. Näet alkuperäiset tiedot ja hinnan ruudulla.

Yhdellä klikkauksella näet tuotteen tämän hetkisen hinnan ja varastosaldosi, jos varastosaldoja seurataan yrityksessäsi.

tutustu tarkemmin

Muita projektien seurannan ominaisuuksia

Kohteiden tulo-/menoarvio

Työkalun avulla sekä vertailet eri kohteita että saat kohdekohtaista tietoa laskutuksen, kustannusten ja katteen kehityksestä tulevina kuukausina – vaikka kustannuslajikohtaisesti.

 • Auttaa ennustamaan pitkien urakoiden ja projektien toteutumista.
 • Helpottaa tulevan kassavirran ja rahoituksen suunnittelua.
 • Vertailet helposti visuaalisten kaavioiden avulla esimerkiksi eri kohteiden katteiden kehittymistä suhteessa muihin kohteisiin.
 • Tarkastelet kohteiden ennustettua, toteutunutta ja odotettavissa olevaa laskutusta, kustannuksia sekä katteita.
 

Osatuloutusautomatiikka

Osatuloutuksella tasataan urakan tuottoja ja kuluja sen valmistusasteen mukaisesti, jolloin tuloksen ennakointi on helpompaa. Ultimassa osatuloutus toimii automatisoidusti ilman viiveitä ja virhealtista manuaalista työtä, joten tieto projektin tilanteesta saadaan tarkasti, ajantasaisesti ja kustannustehokkaasti.

 • Keskeneräisten urakoiden tulosvaikutus näkyy kirjanpidossa niiden valmistusasteen mukaisesti ja etenemistä pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti.
 • Ultima muodostaa laskennan automaattisesti viikoittain ja kuukausittain.
 • Säästät aikaa ja kustannuksia, kun henkilöstösi aikaa ei tuhlaannu kirjauksiin, etkä maksa niistä ulkopuoliselle.
 • Ei manuaalisista kirjauksista johtuvia virheitä.
 
 

Urakkaraportointi verottajalle

Ultima kerää ja raportoi urakka- ja työntekijätiedot verottajalle kuukausittain valitun tilaajavastuuroolin mukaisesti.

 • Rakentamisen tiedonantovelvollisuus raportoidaan Ultimasta verottajalle automatisoidusti annettujen työmaatietojen mukaan.
 • Kuukausittain käsin tehtävälle tallennus- tai raportointityölle ei ole tarvetta.

Perustajaurakointi ja oman käytön ALV

Ultima helpottaa merkittävästi perustajaurakointikohteiden hallintaa, sillä se hoitaa automaattisesti perustajaurakointiin liittyvät alv-käsittelyt.

 • Perustajaurakoinnin alv-käsittelyt hoituvat helposti työmaiden kohde- ja litterarakenteen avulla.
 • Automatisoidut toiminnot verojen käsittelyyn.
 • Automatisoidut toiminnot kulujen verokäsittelyyn.
 • Maksuerien laskuttaminen osakkailta helppoa.
VARAA ESITTELY

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Voit varata ilmaisen esittelyn, jossa pureudumme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin ja arvioimme yhdessä millainen kokonaisuus palvelisi parhaiten.


Esittelyn varaaminen ei sido sinua mihinkään.