Skip to content
ERP

OMP Group

Vesa Korkiakoski

"Me olemme enemmän kuin tyytyväisiä siihen, millaista helppoutta Ultima on toimintaamme tuonut."

OMP Groupin toiminnan pääpaino on konepajatoiminnassa ja teollisuuden kunnossapidossa. Konserniin kuuluvat yhtiöt toimivat Oulussa, Keminmaassa ja Jämsässä, minkä lisäksi konsernilla on osakkuusyhtiö Joutsenossa. Yrityksen toimintaan liittyy vahvasti vesi, sillä asiakaskuntaan kuuluu paljon energiayhtiöitä ja teollisuutta, joille toteutetaan kokonaistoimituksina muun muassa patoluukkuja ja raakavedenpuhdistusjärjestelmiä.

Monipuolinen toiminta hallintaan

OMP:n monipuolinen toiminta asettaa omat haasteensa toimintojen hallinnalle ja yrityksellä oli hakusessa uusi kokonaisvaltaisempi ratkaisu toiminnanohjaukseen, kun se pari vuotta sitten tutustui Admicom Ultima (ent. Adminet). Asiakkaan toiminnan eri prosessit huomioiva kokonaisjärjestelmä teki heti vaikutuksen ja konsernin kaikki kolme yhtiötä siirtyivät nopealla syklillä käyttämään Ultimaa vuoden 2018 alussa.

– Edellinen järjestelmämme oli ihan hyvä taloushallinnon hoitamiseen, mutta halusimme sujuvoittaa projektinhallintaa ja mahdollistaa myös tuotannonohjauksen samassa järjestelmässä. Vaihtaessamme Ultimaan, siinä ei juuri kuukautta kauempaa mennyt kun järjestelmä oli jo käytössä kaikissa kolmessa yhtiössä, sillä meillä on kokeneita käyttäjiä ja olemme tottuneet ottamaan järjestelmiä käyttöön.

Ultimasta haettiin vastausta erityisesti OMP:n kokonaistoimintaan, sillä laaja-alainen toiminta ja osittain kausiluonteiset työt asettavat omat haasteensa toimintojen hallinnalle.

– Jo yksistään projektinhallinta on tuonut paljon lisää toimintoja ja hallittavuutta, vaikka emme vielä edes käytä Ultimaa kokonaisvaltaisesti. Kun lisätään vielä mukaan laskutyöt ja muut, joihin liittyy miestyötä, erilaisia materiaaleja ja vuokrattavia laitteita, niin nyt nekin ovat helposti hallittavissa.

OMP toimii useissa projekteissaan myös pääurakoitsijana ja siihen liittyvien vastuiden hoitamiseen Ultima on tarjonnut päivittäistä työskentelyä helpottavat ratkaisut.

– Pääurakoitsijan rooliin liittyvät verottajan ilmoitusvastuut on hienosti sisäänrakennettu Ultimaan ja pystymme hoitamaan järjestelmän sisällä myös työturvallisuusmittaukset, joiden merkitys korostuu asiakasprojekteissamme entistä enemmän. Myös työmaapäiväkirjat olemme vuosien manuaalisen täytön jälkeen saaneet sähköiseen muotoon, jolloin ne ovat helpommin hallittavissa ja voimme tarvittaessa antaa tilaajallekin oikeuden tarkastella päivittäistä tekemistämme.

Seuraava askel Ultiman hyödyntämisessä on ottaa käyttöön tuotannonohjauksen työkalut, jolloin tuotanto saadaan erillisestä järjestelmästä osaksi yrityksen kokonaisprosesseja.

– Vaikka suurin osa tuotteistamme suunnitellaan yksilöllisesti, valmistamme myös joitain standardituotteita, kuten hydrauliikkalohkoja konevalmistajille ja suurvalumuotteja rakennusteollisuudelle. Niissä päästään jo kohtuullisiin sarjoihinkin ja sitä varten otamme tuotannonohjauspuolen käyttöön. Sen avulla saamme työvaiheiden seurannan tarkemmalle tasolle ja myös työajanseurannan samaan järjestelmään, jolloin saamme sieltä suoraan myös palkanlaskennan tiedot.

Korkiakoski odottaa, että tuotannonohjauksen yhdistäminen osaksi yrityksen muita toimintoja tulee helpottamaan toimintaa laajemminkin.

– Tuotannonohjauksen myötä saamme myös tarjouslaskennan paremmin hyödynnettäväksi, koska silloin kaikesta jää tarkka jälki järjestelmään ja sitä kautta pystymme hyödyntämään tietoja tulevissa laskennoissa. Samalla pystymme tehostamaan ostotoimintaamme, kun saamme lähetettyä tarjousten tiedoista omat ostotarjouskyselymme maailmalle ja pystymme tekemään tilauksetkin helposti samaa kautta. Uskon että tämä kokonaisuus tulee helpottamaan meitä paljon.

Sujuvoittaa arkea monella tavalla

Kaikkien toimintojen keskittäminen yhteen järjestelmään on tehostanut kokonaisuuden hallintaa ja se näkyy helpotuksena monissa arjen askareissa laskutuksesta palkanlaskentaan.

– Mitään laskuja ei enää koosteta pöydällä olevasta paperinipusta, vaan kaikki on järjestelmässä valmiina oikein kohdistettuna ja tositteetkin ovat helposti saatavilla – olipa kyse sitten laskutyöstä, urakkatöiden maksueristä tai toistuvista vuokralaskutuksista, jotka lähtevät järjestelmästä automaattisesti. Sujuva prosessi helpottaa myös esimerkiksi palkanlaskentaa, kun ei tarvitse eritellä rivejä oikeille töille ja syöttää erikseen tietoja järjestelmään. Silläkin oli ennen aika lailla työllistävä vaikutus.

Monelle arjen helpotukselle yhteinen nimittäjä on automatiikka, jonka avulla turhasta työstä on päästy eroon. Tämä näkyy esimerkiksi useissa taloushallinnon rutiineissa.

– Talouspuolella tasekirjat, veroilmoitukset ja tilinpäätökseen liittyvät asiat ovat helposti toteutettavissa ja raportoitavissa sähköisesti eteenpäin. Esimerkiksi kausi-ilmoituksia ei tarvitse itse koostaa, kun järjestelmästä lähtee ilmoitus automaattisesti ja oikea-aikaisesti. Se helpottaa, kun ei tarvitse itse ihan kaikkia asioita muistaa ja kokonaisuudessaan sellainen turhan työn tekeminen vähenee merkittävästi.

Kun on paljon asioita muistettavana, virkistää Ultima muistia myös muilla tavoin.

– Meillä on esimerkiksi kaikki koneet ajettu järjestelmään ja kun niillä on tiettyjä määräaikaishuoltoja, katsastuspäiviä ja muuta, niin Ultima muistuttaa vastuuhenkilöä suoritettavista tehtävistä etukäteen. Tällaiset pienet asiat on otettu Ultimassa hyvin huomioon.

Tarkempaa seurantaa ja helppoutta

Ultimalla on saatu uudenlaista tarkkuutta yrityksen prosessien seurantaan.

– Ultima tehostaa entistä enemmän seurantaa ja sisäistä laskentaa. Olemme aina nähneet viivan alta, kuinka meillä menee yrityksenä, mutta projektien kannattavuutta ei ole luotettavasti saatu suoraan järjestelmästä ja siihen Ultima on tuonut meille paljon uutta.

Erityisen tärkeää seurannassa on reaaliaikaisuus ja mahdollisuus arvioida myös tulevaisuutta.

– Seurannan reaaliaikaisuus on hieno asia, sillä pysymme joka päivä kartalla tilanteestamme niin koko firman kannalta kuin projektienkin osalta. Itse pidän tärkeänä rahoitustilanteen ja maksuvalmiuden seurantaa, ja kun projekteja toteutettaessa on käytössä maksuerälaskutus ja osatuloutus, on paljon helpompi katsoa tulevaisuuteen, eikä tule isoja yllätyksiä vastaan.

Tarkemman seurannan myötä helpottunut tulevaisuuden ennakoiminen ja monet arkea tehostavat toiminnot ovat olleet tärkeässä roolissa OMP:n arjen helpottamisessa. Kaikista oleellisinta kuitenkin on, että yritys on saanut yhdestä järjestelmästä käyttöönsä kaikki tarvitsemansa työkalut.

– Ultima on kohtuullisen laaja järjestelmä ja vaikka toimintamme on todella monipuolista, sieltä löytyy meille kaikki tarvittavat työkalut. Kokonaisprosessimme hallintaan Ultima on ollut hyvä ja olen ollut positiivisesti yllättynyt, kuinka pitkälle kaikki asiat on mietitty. Olemme enemmän kuin tyytyväisiä siihen, millaista helppoutta Ultima on toimintaamme tuonut. Kunhan viimeisetkin palaset saadaan prosessin haltijoiden käyttöön, niin uskon, että tämä on meille ainoa oikea järjestelmä.

 

Tutustu rakentamisen työkaluihin täältä!

Ohjelmistot rakentamiseen