Skip to content
Laskenta

SRV

Virve Kuurne

"Kustannuslaskenta on rakennusfirmassa ihan ydinasia ja Estima palvelee hyvin meidän laskennan tarpeita. Kyllä minä rohkenen tässä vaiheessa suositella Estimaa muillekin rakennusalan yrityksille."

SRV on vuonna 1987 perustettu rakennusalan kehittäjä ja uudistaja, jonka erikoisosaamiseen lukeutuvat monimuotoiset ja innovatiiviset rakennusprojektit. Yrityksen tavoitteena on luoda kestävää ja vastuullista kaupunkiympäristöä elinkaariviisaasti.

– Elinkaariviisaus on sitä, että ajamme sekä ihmisen että ympäristön etua ja yhtä lailla taloudellistakin hyvinvointia. Asiakas on aina keskiössä, ja olemme hyvin läheisesti tekemisissä tilaajan ja asiakkaan kanssa heti laskentavaiheesta alkaen. Asiakaslupauksemme mukaisesti rakennamme viisaasti asiakasta kuunnellen, SRV:n kustannuslaskennan johtaja Virve Kuurne kertoo.

Myös oman liiketoimintansa SRV on rakentanut viisaasti useammalle tukijalalle, sillä sen palveluihin kuuluvat asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen, infrarakentaminen, energia- ja elinkaaripalvelut sekä talotekniikkapalvelut. Yhtiö tunnetaan myös vaativan kaupunki- ja hankekehityksen osaajana. Monipuolisen liiketoimintansa ansiosta SRV on niin yhteistyökumppaneilleen kuin asiakkailleen vakaa ja luotettava kumppani rakentamisen haastavasta suhdanteesta huolimatta.

 

Yhteiskunnalliset muutokset muokkaavat rakentamisen pelikenttää

Suhdanneherkällä rakennusalalla menestyminen edellyttää, että ympärillä tapahtuvia muutoksia kuunnellaan herkällä korvalla. Myös SRV:llä seurataan tarkasti yhteiskunnassa ja markkinoilla tapahtuvia muutoksia, jotta niihin pystytään varautumaan ennakoiden.

Seuraamme hankinnan kanssa tiukasti, mitä markkinassa tapahtuu ja kuinka hinnat kehittyvät. Myös maailmantilanteen kehityksestä tulee herkästi tietynlaista painetta. Selvää on, että maailman tapahtumat vaikuttavat rakentamisen markkinaan myös Suomessa.

Kuten yhteiskunnassa laajemmin, myös rakennusalla paljon puhuttava teema on tänä päivänä vastuullisuus. Vastuullisuusteema koskettaa yhä enemmän kaikkia rakennusalan toimijoita, sillä ensi vuonna voimaan astuu uusi rakennuslaki ja EU:n vastuullisuusdirektiivin (CSRD) raportointivelvoitteiden laajeneminen heijastuu vahvasti myös rakentamisen alihankintaketjuihin. Vastuullisuusasioissa SRV haluaa olla edelläkävijä ja aihe huomioidaan yrityksen kaikissa prosesseissa laskennasta alkaen.

Meillä tarjousprosessia hoidetaan laskennan ja tuotannon yhteistyönä ja siinä korostuvat elinkaariasiat sekä vastuullisuus materiaalien ja suunnittelunohjauksen kautta. Lisäksi meillä on erikseen vastuullisuusihmiset ja esimerkiksi lakimuutoksiin on varauduttu jo pari vuotta. Pienemmille yrityksille nämä ovat varmasti vieraampia asioita ja isoja ponnistuksia ihan jo siinä, että ymmärretään, miten ja kenelle tietoa pitäisi kerätä.

Vaikka vastuullisuusasiat saattavat tuntua monelle yritykselle haastavilta, esittää Kuurne toiveen kaikille rakennusalan toimijoille:

Mielestäni kaikkien alan toimijoiden olisi tärkeä pohtia myös sitä, kuinka vastuullisuus huomioidaan ja siirretään sinne arjen tekemiseen. Eihän pelkkä raportointi johda mihinkään, vaan vastuullisuus pitäisi tuoda aidosti mukaan päivittäiseen toimintaan.


Selainpohjainen ohjelmisto nopeuttaa kustannuslaskentaa

Suomen suurimpiin rakennusliikkeisiin lukeutuvan SRV:n liikevaihto vuonna 2023 oli 610 miljoonaa ja 800 oman työntekijän lisäksi se työllisti noin 3 300 kumppanin verkoston. Vuonna 2008 laskentainsinöörinä SRV:llä uransa aloittanut Kuurne on viimeiset viisi vuotta toiminut yhtiössä kustannuslaskennan johtajana vastaten tiiminsä resursoinnista ja esihenkilötehtävistä. SRV:llä kustannuslaskennan työkalu on jo vuosia ollut aiemmin Tocoman Laskentana tunnettu Admicom Estima Premium, jonka uusi selainpohjainen versio otettiin käyttöön vuoden alussa.

Uudessa ohjelmistossa laskentataulut ovat modernit ja on hyvin paljon vaihtoehtoja siihen, mitä kautta tietoihin pääsee käsiksi ja asioita pystyy ryhmittelemään. Selainpohjainen versio on ollut toimintavarma ja alusta on ketterämpi tarpeemme mukaiselle monitasoiselle laskennalle. Omasta näkökulmastani myös käyttäjähallinta on erittäin sujuvaa, kun pystyn lisenssimäärämme sisällä muokkaamaan käyttöoikeuksia joustavasti.

Uusi selainpohjainen ohjelmisto on tuonut laskentaan monipolisuutta ja nopeutta.

Laskennan nopeus on varmasti merkittävin ero. Toki nopeus on aina laskijastakin kiinni, mutta mitään rajoitteita ohjelmiston puolesta ei ole, kun se mahdollistaa laskennan niin monipuolisesti.

 

Viitehankkeet ja valmiit rakenteet nopeuttavat laskentaprosessia

SRV:llä koko kustannuslaskennan prosessi hallitaan Estimassa. Vaikka esimerkiksi uudiskohteiden määrät ostetaan ulkopuolelta, tehdään tietynlaisten hankkeiden määrälaskentaa myös itse.

Esimerkiksi alkuvaiheessa olevien hankekehityskohteiden määrät laskemme itse Estiman määrälaskennalla. Kokeilin itsekin uutta määrälaskentapuolta ja mielestäni se oli huomattavasti aiempaa ketterämpi. Tykkäsin siitä, että pystyy kätevästi tarkastelemaan esimerkiksi määriä sijainneittain ja lohkoittain, ja saa myös visuaalisesti selkeän kuvan siitä, mitä on laskettu ja mihin.

SRV:llä kustannuslaskelman muodostamisen ytimessä ovat viitehankkeet, jotka sekä nopeuttavat laskentaa että tuovat siihen varmuutta. Yritys on rakentanut laskennan tarpeitaan varten Estimaan viitehankekirjaston, jonka rakenteiden hyödyntäminen tehostaa laskentaa.

Laskentaa nopeuttaa kummasti, kun taustalla on viitehanke, jossa on meidän omia tarkastettuja hintoja. Viitehankkeille olemme luoneet rakenteita, joista pystyy nopeasti valitsemaan kohteeseen sopivat. Tämän jälkeen rakenteille lasketaan määrät, joiden saaminen on kyllä laskennassa puolet asiaa, sillä yksittäisiä eriä laskemalla ei vielä kauhean pitkälle pääse. Juuri rakenteet ovat meille tosi tärkeitä ja niiden kautta käsitellään monet asiat. Rakenteiden alla ovat myös suoritteet ja panokset, mutta valmiiden rakenteiden kautta on paljon nopeampi lähteä kasaamaan kustannusarviota.

Laskelmien hinnoitteluun Estimasta löytyy tuhansia rakennusosia, suoritteita ja panoksia sisältävä ylläpidetty kustannustietokirjasto. SRV:llä kirjasto toimii hinnoittelun tukena, mutta avainroolissa ovat kokemus ja viitehankkeet.

Estiman kustannustietokirjasto toimii taustalla tukena, mutta meillä hinnoittelu perustuu vahvasti kokemukseen ja aiemmin toteutuneisiin kustannuksiin. Vaikka tarkistamme hinnoittelun aina erikseen, mielestäni on tärkeää, että myös vanhat laskelmat pysyvät viitekohteina ja niihin voi aina palata. Se mahdollistaa meille myös laskennan prosessien kehittämisen.


Ammattilaisen laskentaohjelmisto, jota kehitetään yhdessä

Estima Premium on kehitetty palvelemaan vaativan ammattilaskennan tarpeita ja keskeistä on ohjelmiston monipuoliset toiminnot laskentaprosessin hallinnassa.

Ammattilaskijalle oleellista on ensinnäkin se, että laskentaa pystytään tekemään eri tasoilla, kun käytössä on rakennusosat ja suoriteosat, ja laskentaa voi tehdä jopa panostasolla. Tärkeitä ovat myös esimerkiksi hinnastot, viitekirjasto, ryhmittelyominaisuudet ja tunnuslukujen esille saaminen. Nykyään tarvitaan yhä enemmän toiminnallisuuksia myös siihen, että esimerkiksi isosta laskelmasta pystyään saamaan ketterästi tietoa tietyn kerroksen tai alakohteen kustannuksista.

Vaikka Estima palvelee tällä hetkellä kattavasti vaativaakin kustannuslaskentaa, on alan kehityksessä ja yritysten muuttuvissa laskennan tarpeissa oltava jatkuvasti ajanhermolla. Siksi ratkaisuja kehitetään koko ajan yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Yhteistyö on sujunut hyvin ja meillä on säännölliset palaverit, joissa käymme yhdessä ohjelmiston kehittäjien kanssa läpi tulevia uudistuksia ja omia tarpeitamme. Mielestäni tämä on nopea ja vuorovaikutteinen tapa viedä asioita eteenpäin.

Toimiva kustannuslaskenta on keskeistä jokaisen rakennusyrityksen menestykselle ja SRV:llä ollaan tyytyväisiä siihen, kuinka Estima palvelee sen laskennan tarpeita.

Kustannuslaskenta on rakennusfirmassa ihan ydinasia ja Estima palvelee hyvin meidän laskennan tarpeita. Kyllä minä rohkenen tässä vaiheessa suositella Estimaa muillekin rakennusalan yrityksille. Myös laskijoiltamme olen saanut palautetta, että uusi ohjelmisto on edellistä nopeampi ja kätevämpi, eikä vanhaan enää haluta palata.

Katso 15 min. demovideo Estima Premium -ohjelmistosta ja näe, kuinka vaativampaan laskentaan sekä ammattilaskijoille suunnattu määrä- ja kustannuslaskentaohjelma käytännössä toimii.

Katso demovideo