Skip to content

Asiakaskokemus vaikuttaa rakennusalalla

Jaa
LinkedIn Facebook

Asiakaskokemus on tärkeä osa rakennusalan palveluita. Pienistä yksityiskohdista aina suuriin lupauksiin, asiakkaat odottavat sujuvaa ja ammattimaista palvelua. Perehdymme siihen, miten aikataulut voivat vaikuttaa asiakaskokemukseen rakennusalalla ja miksi asiakaskokemuksen merkitys on niin suuri.

Asiakaskokemus vaikuttaa rakennusalalla esimerkiksi siihen, miten asiakkaat kokevat palvelun tai projektin onnistuneen ja millainen mielikuva heille jää. On siis tärkeää panostaa hyvään palveluun, koska se voi vaikuttaa merkittävästi asiakkaiden tuleviin päätöksiin yhteistyöstä ja heidän mahdollisiin suositteluihin verkostoissaan.

Avaintekijänä täsmällinen aikataulutus

Asiakaskokemukseen vaikuttavat monet tekijät, kuten aikataulut ja lupauksen lunastaminen. Asiakkaat odottavat, että projekti etenee suunnitellusti ja sovitut aikataulut pitävät. Jos esimerkiksi luvattu hissiremontti alkaa päivänkin myöhässä, se aiheuttaa kulmakarvojen kohotuksia ja vaikuttaa negatiivisesti asiakaskokemukseen. Samoin jos projekti ei valmistu sovitussa ajassa, asiakkaat saattavat turhautua odotteluun.

Jos aikatauluun taas on sisällytetty pieni puskuri ja projekti valmistuu jopa hieman etuajassa, se jättää asiakkaalle positiivisen kuvan projektin etenemisestä. Lisäksi kun aikataulut ovat hyvin suunniteltuja ja muutoksiin on varauduttu ennakkoon, työmaalla voidaan työskennellä tehokkaasti ja sujuvasti. Tämä auttaa välttämään turhia viivytyksiä, parantaa projektin etenemistä ja pienentää riskiä virheille.

Läpinäkyvä viestintä auttaa muuttuvissa tilanteissa

Rakennusalalla on monia muuttuvia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa aikatauluihin. Kaikkeen ei pysty edes itse vaikuttamaan, joten tämä tuo erilaisia haasteita rakentamiseen ja remontointiin. Joskus muuttujia voi olla yllättävän paljon ja niiden vaikutusta on vaikea ennakoida. On tärkeää kommunikoida asiakkaille näistä muuttujista ja mahdollisista muutoksista ajoissa.

Yksi asia, minkä eräs asiakas opetti minulle vuosia sitten, on viestimisen tärkeys. Tämä on merkittävä ja iso osa hyvää asiakaskokemusta. Kun tiedotetaan asiakkaalle mahdollisista muutoksista ja viestitään reaaliaikaisesti, se luo luottamusta ja ymmärrystä tilanteeseen. Pienilläkin asioilla voi olla suuri merkitys asiakaskokemukseen.

Oikeat työkalut asiakaskokemuksen kehittämisen tukena

Onneksi tänä päivänä viestimiseen ja aikataulujen luomiseen, seurantaan ja muuttamiseen on helppoja työkaluja, joten siitä ei ainakaan hyvän asiakaskokemuksen rakentaminen jää enää kiinni.

Nykyaikaiset ohjelmistot, kuten Admicom Ultima, auttaa pitämään yrityksen langat käsissä. Tällöin kokonaiskuva yrityksen toiminnasta on selkeää, jolloin asiakkaallekin on helppo viestiä avoimesti ja luottamusta rakentaen. Lisäksi projektien sujuvaan aikataulutukseen on saatavilla rakennusalan yritysten tarpeisiin suunniteltuja ohjelmistoja.

On siis hyvin tärkeää huolehtia asiakkaista ja varmistaa, että heidän odotuksensa täyttyvät. Näin rakennusalalla voidaan vahvistaa yrityksen mainetta täsmällisenä ja ammattimaisena kumppanina.

 

 

 

Oletko sinä aikataulumestari? Tutustu maksuttomaan oppaaseen

Oppaan vinkkejä hyödyntämällä voit olla aikataulumestari ja varmistaa, että rakennushanke saadaan maaliin kannattavasti huolellisella aikataulutuksella.