Skip to content

Rakennusalan tulevaisuus: näkymät ammattilaisten silmin

Jaa
LinkedIn Facebook

Rakennusalan ammattilaisten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta pohdin yleisesti, missä rakentamisessa tällä hetkellä mennään. Kokosin yhteen ajankohtaisia asioita, joita rakennusalan yrityksiltä on tullut esiin puhuttaessa rakentamisen tulevaisuudesta ja heidän tämän hetken haasteistaan.

Rakennusalan tulevaisuus koetaan epävarmaksi

Rakentamisen eri aloilla haasteet ja kehitys näkyvät eri tavoilla. Osalla muutokset eivät ole vielä kovin näkyviä tai tulevat viiveellä, ja joillakin aloilla on jo tapahtunut isojakin muutoksia.

Uudiskohteiden tekijöillä tuntuu olevan vielä ihan hyvin meneillään olevia kohteita. Paljon vaikutusta on sillä, että kohteet on ehditty aloittaa jo viime vuoden puolella ja ne ovat osin kesken.

Puhuttaessa tulevaisuudesta meneillään olevien kohteiden jälkeen uudisrakentajilla näkymät muuttuvat epävarmemmiksi.

Korkojen sekä sähkön hintojen nousu ja yleisesti inflaatio luovat epävarmuutta kuluttajissa. Asuntokauppa käy selkeästi hitaammin kuin viime vuonna samaan aikaan. Kuluttajien varovaisuuden seurauksena uusien kohteiden aloitukset voivat myös viivästyä.

Toisaalta yleisesti rakentaminen on kuitenkin jatkunut suhteellisen vakaana koska isoja hankkeita on alkanut määrällisesti paljon. Esimerkiksi isot sairaalahankkeet, koulut ja liikerakennukset pitävät osaltaan rakentamisen pyörät pyörimässä.

Viime vuonna alkanut rakentamisen kustannusten nousu on hieman tasoittunut, mutta jollain tasolla materiaalien saatavuudessa on edelleen haasteita. Myös osaavan työvoiman puute on selkeä haaste, johon törmää rakentajien puheissa.

Infra-alalla taas viime vuonna iskenyt polttoaineiden hintojen nousu on syönyt kannattavuutta ja siihen lisäksi kaluston nousevat kulut kurittavat maarakentajia.

Korjausrakentamisen odotetaan kasvavan hieman tämän vuoden aikana ja joidenkin uudisrakentajien katseet ovat siirtyneet korjausrakentamisen puolelle.

Rakentamisen suhdanteet vaikuttavat suurelta osin myös alihankintaketjuun esimerkiksi sähkö- ja lvi-yrityksiin.

Mahdollisena ratkaisuna olisi tiivis liiketoiminnan seuranta

Samaisilta rakennusalan yrityksiltä kysyttäessä tämänhetkisistä arjen haasteista melkein kaikkia yrityksiä yhdistää halu seurata työmaiden kannattavuutta tai työmaiden kustannuksia. Kysyessäni heidän työkaluistaan kannattavuuden seurantaan saan hyvinkin usein vastaukseksi niiden puutteen.

Kannattavuuden luvut yritystasolla voivat olla yleisesti tiedossa, mutta työmaittain tämä tieto puuttuu, jolloin se ei voi olla vaikuttamatta myös yrityksen kannattavuuteen. Tai sitten kannattavuuden luvut ovat tiedossa, mutta tiedon saa vasta kuukauden tai kahden jälkeen, kun työmaiden kirjaukset on saatu ensin ajan tasalle.

Toinen yhdistävä haaste rakennusalan yrityksillä on työvoimakustannusten seuranta – olipa työntekijät sitten omia tekijöitä tai alihankintana ostettua työvoimaa. Työntekijät ovat rakennusalalla elintärkeitä ja tekevät lopulta yrityksen laskutettavat työt. Se tarkoittaa myös sitä, että työvoiman kulut ovat yritykselle merkittävät.

Työntekijöiden tuntien seuranta tai niiden merkkaamattomuus onkin selkeä haaste, joka toistuu monen yrityksen suulla.

Toisin sanoen työtunnit on merkattu perinteisesti tuntilapuille tai johonkin erilliseen ohjelmistoon, jonka kautta manuaalisten työvaiheiden kautta työtunnit saadaan laskutukseen ja sitä kautta palkanmaksuun. Työvaiheita on joko liikaa tai työtuntien kohdistus on manuaalista, jolloin työvoiman kustannusten seuranta työmaittain on vähintään haastavaa, ellei mahdotonta.

Rakennusalan tulevaisuus tuo mukanaan muutoksia ja niihin on hyvä mukautua

Vaikka rakentamisen suhdannenäkymät ovatkin muuttuneet epävarmempaan suuntaan niin lohdullista on se, että rakentaminen ei ole ennenkään loppunut mutta se voi muuttaa hieman muotoaan.

Nousukauden aikana rakennetaan yleensä voimakkaasti ja toisaalta taantuman koittaessa rakennusala yleensä kyykkää ensimmäisten toimialojen joukossa.

Menestyneimpiä rakennusalan yrityksiä yhdistää se, että työmaiden kustannuslaskenta on toteutettu riittävän tarkasti.

Heillä talouden kannattavuusluvut ovat tiedossa työmaakohtaisesti ja että työmaiden prosessit ovat nykyajassa. Ei luoteta vain siihen, että näin nämä asiat on ennenkin tehty, vaan luotetaan ajankohtaiseen ja perusteltuun dataan.

Onko sinulla halu olla näiden menestyvimpien rakentajien joukossa myös haastavampina aikoina?

 

Kuinka kustannuslaskennan mestari luo kilpailukykyisen tarjouksen?

Lataa maksuton opas, jossa käymme läpi tarjouslaskelman muodostamisen vaiheet ja annamme vinkkejä siihen, mitä asioita kustannuslaskennan mestari huomioi laskelmaa tehdessään.