Skip to content

Tiedolla johtaminen on valtaa omaan liiketoimintaan

Jaa
LinkedIn Facebook

Kuinka tieto voi auttaa rakennusalan yritystä vakiinnuttamaan uskottavan ja menestyvän aseman? Reaaliaikaisella tiedolla johtaminen on kokonaisvaltaista ymmärrystä yrityksen toiminnasta. Sen avulla rakennusalan muuttujiin reagoiminen on ketterämpää.

Rakennusala on yksi niistä toimialoista, jotka kohtaavat jatkuvasti haasteita ja muutospaineita. Nopeasti kehittyvä teknologia, tiukentuvat säädökset ja aaltoileva markkinatilanne luovat tarpeen tarkastella ja ennustaa yrityksen toimintaa entistä tarkemmin.

Tiedon hyödyntäminen on avainasemassa, kun pyritään varmistamaan menestys ja kestävä kilpailukyky alalla

Jotta aallonharjalla on mahdollista pysyä, yrityksen toimintaa kannattaa seurata tarkkaan. Dataa voidaan kerätä esimerkiksi nykyaikaisten ohjelmisto- ja toiminnanohjausratkaisujen avulla. Saatavilla olevan tiedon hyödyntäminen takaa puolestaan sen, että yrityksen langat pysyvät tukevasti käsissä.

Tiedolla johtaminen tuo uskottavuutta

Tiedon avulla vakiinnutat paikan uskottavana toimijana rakennusalalla niin aliurakoitsijana kuin pääurakoitsijanakin. Sen avulla pystyt tekemään perusteltuja päätöksiä sekä käymään järkeviä neuvotteluja. Myös rahoittajille annettujen tietojen täytyy olla vakuuttavia. Jos tietoa täytyy keksiä päästä, niin eihän kukaan pian luota yrityksen toimintaan.

Rakennusalalla kassasta katsotaan monesti yrityksen tilannetta, mutta kassatilanne harvoin antaa totuudenmukaista kuvaa projektien ja yrityksen oikeasta tilanteesta. Oikean tiedon avulla pystyt helposti näkemään, perustelemaan ja ennustamaan yrityksesi taloudellisen tilanteen kehittymisen suunnan.

Esimerkiksi perustelua pystytään näyttämään toteen: ”Tämä ennuste on tismalleen oikein, vaikka tällä hetkellä kassa näyttää heikommalta. Se johtuu siitä, että tuossa ja tuossa kohtaa ollaan vielä työvaiheessa ja vasta pian päästään laskuttamaan tilaajaa.”

Tieto voi vaikuttaa merkittävästi seuraavien projektien rahoituspäätöksiin ja näin niiden onnistumiseen. Ne yritykset, jotka hyödyntävät tietoa tällä tasolla selviävät paremmin hetkellisistä haastavista vaiheista.

Tieto auttaa myymään palveluita laadukkaasti

Rakennusalalla palveluiden oikea-aikainen myynti on tärkeää. Töiden jatkumo on hyvä varmistaa ennakoivasti ja tässä korostuu projektinhallintaan vaadittavan tiedon tärkeys. Projektinhallintaan kannattaa hyödyntää ohjelmistoista ja toiminnanohjausjärjestelmistä löytyviä työkaluja.

Tilauskantaa tarkastelemalla nähdään paljonko työtä on jäljellä ja tiedetään missä vaiheessa projektit ovat menossa. Kalenteria kannattaa täyttää jo etupainotteisesti, jotta kassan kierto pysyy vakaana. Kun hyödynnetään tietoa edellisistä projekteista, pystytään tulevat projektit laskemaan sekä aikatauluttamaan joka kerta tarkemmin ja paremmin.

Aikataulutus projektien myymisessä vaikuttaa siihen, kuinka luotettavana toimijana yritys kentällä nähdään. Jos työtä myydään halvalla, mutta aikataulut ei pidä, niin se aiheuttaa yritykselle mainehaittaa. Kun projektit on laskettu täsmällisesti, on aikataulut helpompi suunnitella pitäviksi.

Jos luvataan remontti 4 viikossa ja se kestää 8 viikkoa, niin se on pahempi tilanne kuin se, että luvataan 12 viikossa ja tehdään 12 viikossa, vaikka todellisuudessa jälkimmäisessä esimerkissä kesti kauemmin.

Palveluiden myynnissä kannattaa siis panostaa laatuun ja luotettavuuteen, sekä varmistaa tilauskannan päivittyminen ajallaan.

Oikeat peliliikkeet tarvittaviin sopeuttamis­toimenpiteisiin

Tiedon avulla on helpompi ennakoida tulevia haasteita ja mahdollisuuksia. Tarkastelemalla tietoja menneistä projekteista yritys voi sopeuttaa toimintaa markkinoiden muutoksiin ja reagoida niihin hyvissä ajoin.

Kriittisessä tilanteessa yrityksen johdolta vaaditaan rohkeutta ja kykyä tehdä oikeanlaisia sopeuttamistoimia esimerkiksi kaluston myymiseen tai henkilöstön karsimiseen liittyen. Sopeutustoimet ovat lähes aina kipeitä päätöksiä, joihin kukaan ei toivo joutuvansa, mutta olemassaolon kannalta ne ovat joskus välttämättömiä.

Sopeuttamistoimia kannattaakin lähteä tekemään tarkkaan harkittujen päätösten kautta, missä on hyödynnetty tietoa yrityksen eri toimintojen kannattavuudesta. Jos vaikka tarkastellaan projekteja ja huomataan, että tietty osa niistä aina venähtää ja lisää kustannuksia, voidaan miettiä onko heikommin sujuvan toiminnon ulkoistaminen fiksumpaa.

On hyvä ymmärtää, että kaikkea ei kannatakaan tehdä itse. Sen takia tiettyyn alaan erikoistuneet yritykset pärjäävät hyvin. Monesti heillä on osaaminen siihen omaan erikoisalaansa ja he hoitavat työn tehokkaammin sekä pienemmillä kustannuksilla.

Alan yleisistä trendeistä kannattaa hakea mallia toiminnan kehittämiseen oikeaan suuntaan. Yrityksen sopeuttamistoimissa voidaan ottaa huomioon se, että mitkä projektit tällä hetkellä myy ja mitkä ovat kannattavia. Näin voidaan harkitusti muuttaa tiedon avulla suuntaa toiminnan uudistamiseen.

Harvoin yrityksen kannattavuuteen toimii pikaratkaisut esimerkiksi henkilöstön vähentämisessä. Pahimmassa tapauksessa lähtee loputkin hyvät tekijät siinä mukana. Pitkäjänteinen toiminnan tasapainottaminen on tulevaisuuden kannalta kestävämpää.

Toiminnanohjaus­järjestelmistä apua tiedolla johtamiseen

Tänä päivänä tiedolla johtaminen on helpompaa kuin koskaan. Monet yrityksen johtamiseen liittyvät prosessit voidaan automatisoida pitkälle ja lisäksi jokainen toiminto kerää dataa, jota voidaan hyödyntää yrityksen parhaaksi.

Toiminnanohjausjärjestelmään kerätään yrityksen ydintoiminnoista laajasti tietoa, joka parhaimmillaan tukee päätösten teossa, antaa reaaliaikaisen ja oikean kuvan yrityksen tilasta sekä auttaa monen käytännön työn tehostamisessa merkittävästi. Nykyaikainen järjestelmä sopeutuu myös yrityksen toimialaan ja soveltuu juuri alan erityispiirteisiin.

 

Lataa opas järjestelmän valintaan

ERP-järjestelmän hankinta on iso päätös. Mitä asioita kannattaa huomioida ennen valintaa?