Skip to content

Admicom Ultima
-koulutukset

Admicom Ultiman ohjelmistokoulutukset tarjoavat avaimet menestykseen.  Räätälöidyt koulutuksemme varmistavat henkilöstösi osaamisen, jotta he voivat hyödyntää ohjelmiston monipuolista arvoa täysimääräisesti. Takaamme sujuvan käytön ja optimoinnin, jotta voitte keskittyä ydinliiketoimintaan ilman turhia haasteita. Valitse valmiista koulutuspaketeistamme sopiva vaihtoehto ja varmista liiketoimintanne jatkuvuus arjessa ja muutostilanteissa.

Tutustu ja valitse koulutus, joka vie yrityksesi seuraavalle tasolle!

Räätälöity koulutus

Halutessasi suunnittelemme yrityksesi tarpeen mukaisen koulutuskokonaisuuden. Koulutuksen laajuus ja sisältö suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Ohjelmistokoulutuksen lisäksi kokonaisuus voi sisältää myös konsultointia esimerkiksi liiketoimintasi kehittämiseen tai yrityksesi talousulukujen analysointiin.

Koulutuksen hinta määräytyy sen sisällön ja keston mukaan. Kysy lisää yrityksellesi räätälöidystä koulutuspaketista täyttämällä sivun lopusta löytyvä lomake (valitse koulutusvaihtoehdoksi "Räätälöity koulutus").

Ole yhteydessä ja suunnitellaan yhdessä yrityksellenne sopiva paketti!

Valmiit koulutuspaketit

Rakennustyömaat

Työmaaperehdytys

Työmaaperehdytyslomakkeet ja niiden täyttäminen sähköisesti sekä seuraaminen.

Sisältö

Koulutus etänä tai paikan päällä, jossa käydään läpi

 • Työmaaperehdytyslomakkeiden teko (yksi lomake tehdään yhteistyössä kouluttajan kanssa)
 • Lomakkeen täyttö
 • Perehdytysten merkitseminen valmiiksi
 • Perehdytysten seuraaminen
 • Kulkuluvat
 • Sekä mobiiliversion että työpöytäversion ominaisuudet

Kenelle tarkoitettu: Erityisesti työnjohtajat ja työmaapäälliköt jotka ovat vastuussa uusien työntekijöiden perehdyttämisestä.

Kesto: Max. 1 tunti

Hinta: 99 e + alv. Mahdolliset ylimenevät tunnit 135 e / h.

Paikan päällä tapahtuvaan koulutukseen lisätään matkakulut lähimmästä soveltuvasta toimipisteestä (km-korvaus 0,69 e / km + mahdolliset päivärahat ja majoituskulut). Arvion matkakuluista saat pyydettäessä.

Suositellut tähän liittyvät koulutukset: Rakentamisilmoitukset

Rakennustyömaat

Rakentamisilmoitukset

Käydään läpi asetukset ja tarvittavat toimenpiteet, jotta rakentamisilmoitukset lähtevät verottajalle automaattisesti ja ajoissa.

Sisältö

Koulutus etänä tai paikan päällä, jossa käydään läpi

 • Rakennustyömaan ilmoitusasetukset
 • Rakennustyömaan perustiedot
 • Rakennustyömaan urakoitsijoiden ja työntekijöiden lisääminen
 • Alihankintaostojen kirjaaminen rakennustyömaalle
 • Kulunvalvonta
 • Tilaajavastuu-raporttien nouto ja tarkistus
 • Rakentamisilmoitusten lähetys

Kenelle tarkoitettu: Työmaiden rakentamisilmoituksista vastaaville henkilöille.

Kesto: Max. 3 tuntia.

Hinta: 349 e + alv. Mahdolliset ylimenevät tunnit 135 e / h.

Paikan päällä tapahtuvaan koulutukseen lisätään matkakulut lähimmästä soveltuvasta toimipisteestä (km-korvaus 0,69 e / km + mahdolliset päivärahat ja majoituskulut). Arvion matkakuluista saat pyydettäessä.

 

Johto/hallinto

Käyttäjät ja oikeudet

Varmistetaan yhdessä kouluttajan kanssa, että jokainen henkilö pääsee tekemään kaikki omiin töihinsä liittyvät asiat Ultimassa, ja rajoitetaan näkyvyyttä tietoihin joihin ei ole tarkoitus päästä.

Sisältö

Koulutus etänä tai paikan päällä, jossa käydään kouluttajan kanssa yhdessä läpi yrityksen käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät oikeudet:

 • käyttäjätunnusten luominen
 • käyttäjien roolin muuttaminen (yksitellen / ryhmittäin)
 • pääsy eri sovelluksiin henkilökohtaisesti
 • tarkemmat oikeudet kuten vastuuhenkilöraportointi, maksuryhmäoikeudet, laajennetut oikeudet ja käyttäjän estot
 • käyttäjätunnuksen poistaminen
 • vinkkejä ja huomioonotettavaa mm. työnjohtajille tarpeellisista oikeuksista, sijaisten määrittämisestä ja vastuuhenkilön vaihtamisesta

Kenelle tarkoitettu: Yrityksen johdolle tai henkilölle, jonka vastuulla on käyttäjätunnusten luonti ja hallinnointi.

Kesto: Max. 2 tuntia.

Hinta: 249 e + alv. Ylimenevät tunnit 135 e / h.

Paikan päällä tapahtuvaan koulutukseen lisätään matkakulut lähimmästä soveltuvasta toimipisteestä (km-korvaus 0,69 e / km + mahdolliset päivärahat ja majoituskulut). Arvion matkakuluista saat pyydettäessä.

Johto/hallinto

Työaikasovellus

Työajan kirjaaminen aloita/lopeta-leimauksilla. Leimausten muokkaaminen ja hyväksyminen työnjohdon näkökulmasta. 

Sisältö

Koulutus etänä tai paikan päällä, jossa käydään läpi

 • Työaikasovelluksen asetukset
 • Tuntien leimaaminen (aloitus- ja lopetusleimaukset)
 • Mahdollisten lisien kirjaaminen (km-korvaukset, päivärahat, koneet jne.)
 • Leimausten muokkaus työntekijän toimesta
 • Leimausten muokkaus työnjohdon toimesta
 • Leimausten hyväksyntä laskutukseen ja tuntikortille

Kenelle tarkoitettu: Työnjohtajalle tai muulle toimihenkilölle, jonka vastuulla on työajan seuraaminen sekä työkirjausten laskuttaminen ja tuntikorttien tarkastaminen tai hyväksyntä.

Kesto: Max. 3 tuntia.

Hinta: 349 e + alv. Mahdolliset ylimenevät tunnit 135 e / h.

Paikan päällä tapahtuvaan koulutukseen lisätään matkakulut lähimmästä soveltuvasta toimipisteestä (km-korvaus 0,69 e / km + mahdolliset päivärahat ja majoituskulut). Arvion matkakuluista saat pyydettäessä.

työnjohto

Projektien budjetit

Kohteille ja mahdollisille lisätöille lisättävät budjetit ja ennusteet projektin taloudellista seuraamista varten sekä osatuloutusperiaatteiden läpikäynti.

Sisältö

Koulutus etänä tai paikan päällä, jossa käydään läpi:

 • Budjettien ja ennusteiden lisääminen
 • Budjetin siirtäminen tarjouslaskennasta
 • Lisätyöbudjetit ja ennustekorjaukset
 • Budjetin vaikutus kirjanpidossa automaattiseen osatuloutukseen

Kenelle tarkoitettu: Kohteita perustavat työnjohtajat, talousjohtajat, toimitusjohtajat.

Kesto: Max. 2 tuntia.

Hinta: 199 e + alv. Mahdolliset ylimenevät tunnit 135 e / h.

Paikan päällä tapahtuvaan koulutukseen lisätään matkakulut lähimmästä soveltuvasta toimipisteestä (km-korvaus 0,69 e / km + mahdolliset päivärahat ja majoituskulut). Arvion matkakuluista saat pyydettäessä.

Työnjohto

Työnjohtajan peruskoulutus

Koulutus työnjohtajalle, toimitusjohtajalle tai muulle työtilauksista vastaavalle henkilölle Ultiman tehokkaasta ja oikeaoppisesta käytöstä jolla varmistetaan että laskutus ei laahaa ja raportit näyttävät oikeita tietoja.

Sisältö

Koulutus etänä tai paikan päällä, jossa käydään läpi

 • Ultiman valikot ja peruskäyttö sekä käyttäjäoikeudet
 • Asiakkaiden, kohteiden ja työtilausten luominen ja muokkaaminen
 • Rivien lisääminen ja niiden laskuttaminen
 • Myyntilaskuarkisto ja saatavien valvonta
 • Ostolaskujen kohdistaminen
 • Omien tuntien kirjaus

Kenelle tarkoitettu: Erityisesti uudelle työnjohtajalle tai muulle toimihenkilölle joka luo ja seuraa tilauksia.

Kesto: Max. 3 tuntia.

Hinta: 299 e + alv. Mahdolliset ylimenevät tunnit 135 e / h.

Paikan päällä tapahtuvaan koulutukseen lisätään matkakulut lähimmästä soveltuvasta toimipisteestä (km-korvaus 0,69 e / km + mahdolliset päivärahat ja majoituskulut). Arvion matkakuluista saat pyydettäessä.

Johto/hallinto

Ostotilaukset

Sähköisten ostotilausten lähetys, vastaanotto ja hallinnointi Ultimassa, sekä projekteille/varastoon kohdistuvien hankintakulujen seuraaminen.

Sisältö

Koulutus etänä tai paikan päällä, jossa käydään läpi

 • Ostotarpeiden lisääminen
 • Ostotilausten luominen ja lähetys
 • Ostotilausten vastaanotto ja kytkeminen ostolaskuun
 • Ostotilausten seuranta riveittäin

Kenelle tarkoitettu: Kaikille jotka luovat ostotilauksia sekä tarkastavat ostolaskuja.

Kesto: Max. 2 tuntia + 1 tunti

Ensimmäisessä osioissa keskitytään ostotilausten luomiseen. Toinen osuus järjestetään muutaman viikon sisällä ensimmäisestä koulutuksesta, jossa keskitytään vastaanottoon ja ostolaskuihin.

Hinta: 399 e + alv. Mahdolliset ylimenevät tunnit 135 e / h.

Paikan päällä tapahtuvaan koulutukseen lisätään matkakulut lähimmästä soveltuvasta toimipisteestä (km-korvaus 0,69 e / km + mahdolliset päivärahat ja majoituskulut). Arvion matkakuluista saat pyydettäessä.

Työnjohto

Laskuttaminen

Myyntilaskujen tekeminen tarpeen mukaan eri sovelluksista, parhaat käytännöt nopeaan laskuttamiseen, maksuerätaulukoiden ja toistuvan laskutuksen hallinta.

Sisältö

Laskuttaminen eri sovelluksista

 • työtilaukset
 • maksuerätaulukko
 • sopimukset
 • laskutustapahtumat

Laskutuksen asetukset mm. laskun ulkonäköön ja yhdistelyihin liittyen.

Kenelle tarkoitettu: Toimihenkilöille jotka vastaavat laskujen lähettämisestä.

Kesto: Max. 2 tuntia.

Hinta: 199 e + alv. Mahdolliset ylimenevät tunnit 135 e / h.  

Paikan päällä tapahtuvaan koulutukseen lisätään matkakulut lähimmästä soveltuvasta toimipisteestä (km-korvaus 0,69 e / km + mahdolliset päivärahat ja majoituskulut). Arvion matkakuluista saat pyydettäessä.

Talous/kirjanpito

Tilinpäätössovellukset

Koulutus tilinpäätöksissä tarvittaviin sovelluksiin ja tilinpäätöksen valmisteluun. 

Sisältö

Etäkoulutus, n. 3 x 1 h:

 • Tilinpäätösvalmisteluiden läpikäynti
 • Tase-erittelyn keräys ja muokkaustoimenpiteet
 • Tilinpäätöksen keräys ja muokkaustoimenpiteet
Sähköpostineuvonta yksittäisissä kysymyksissä tai ongelmatilanteissa, n. 1 h

Kenelle tarkoitettu: Kirjanpitäjälle, joka tekee ensimmäistä kertaa tilinpäätöksen Ultimassa mutta kirjanpitoautomatiikka sekä kirjanpidon sovellukset ja toiminnot ovat jo tuttuja.

Kesto: Max. 4 tuntia.

Hinta: 499 e + alv. Mahdolliset ylimenevät tunnit 135 e / h.

talous/kirjanpito

Avustava tilinpäätös

Laaja koulutus tilinpäätöksen tekemiseen Ultimassa vaiheittain.

Sisältö

 Etäkoulutus, n. 5 x 2 h:

 • Tilinpäätösvalmisteluiden läpikäynti asiakkaan talousraporttien pohjalta
 • Kirjanpidon sovellusten ja toimintojen kertaus
 • Tase-erittelyn keräys ja muokkaus
 • Tilinpäätöksen keräys ja muokkaus
 • Veroilmoituksen muodostaminen ja lähettäminen

Kenelle tarkoitettu: Kirjanpitäjälle, joka tarvitsee tilinpäätöksen yhteydessä lisäkoulutusta Ultiman kirjanpidon sovelluksista ja toiminnoista sekä apua automaattikirjausten tulkintaan.

Kesto: Max. 10 tuntia.

Hinta: 1 299 e + alv. Mahdolliset ylimenevät tunnit 135 e / h.

Varaa koulutus

Varaa Admicom Ultima -koulutus täyttämällä pyydetyt tiedot oheiselle lomakkeelle ja valitse haluamasi koulutuspaketti (tai "Räätälöity koulutus", jos haluat yrityksesi tarpesiin suunnitellun koulutuskokonaisuuden). 

Olemme sinuun pian yhteydessä koulutuksen sisällön ja ajankohdan sopimiseksi.

maksu- ja peruutusehdot

Osallistumismaksun lasku lähetetään koulutuksen toteutumisen jälkeen verkkolaskuna (jollei muuta toivetta asiakkaalta). Maksuehto 14 vrk netto ja lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä.

Mikäli osallistumisellesi ilmenee este, suosittelemme siirtämään osallistumisesi mahdollisuuksien mukaan kollegallesi ilman lisäkustannuksia. Osallistujan vaihtaminen onnistuu aina koulutuksen alkamiseen asti. Jos kollegaa ei löydy tilalle, voit itse yhden kerran siirtää osallistumisesi toiseen saman arvoiseen tai edullisempaan koulutukseemme. Oman osallistumisen siirtäminen toiseen koulutukseen tulee tehdä viimeistään viikko ennen koulutuksen alkua.

Osallistumisen voi perua kokonaan veloituksetta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme toimistokuluina 45 € + alv 24 %. Mikäli osallistuja ei osallistu koulutukseen, muttei ole perunut osallistumista, veloitamme koulutuksen osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Sairastapauksissa osallistumisen voi siirtää toiseen koulutusajankohtaan tai mikäli koulutus peruuntuu sairastapauksen johdosta kokonaan, pidätämme osallistumismaksusta 45 € + alv 24 % toimistokulujen kattamiseksi.

Peruutuksista ja muutoksista pyydämme ilmoittamaan kirjallisesti koulutukset@admicom.com.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.