Skip to content
Automatiikka

Admicom Ultiman automatiikka

Automatiikka = Keskity siihen, mikä on tärkeää ja me hoidamme loput.

Varaa tapaamisaika

Kehitämme Admicom Ultiman automatiikkaa jatkuvasti, jotta yrityksissä voidaan keskittyä olennaiseen ja tuottavaan työhön. Teemme myös paljon muutakin puolestasi. Katso, mitä sinun ei asiakkaanamme enää tarvitse tehdä!

Vähemmän kirjaamista, enemmän iloa

Miten Admicom Ultiman automatiikka auttaa eri puolilla yritystä?

Toimintasi tehostuu ja yrityksesi kilpailukyky kasvaa, kun ohjelmiston automatiikka hoitaa tehtäviä puolestanne. Säästynyt aika voidaan käyttää esimerkiksi yrityksen kehittämiseen, parempaan asiakaspalveluun, myyntiin tai markkinointiin. Katso miten automatiikka näkyy eri henkilöille:

Yritysjohto

 • Reaaliaikainen töiden ja talouden seuranta. Saat esimerkiksi paikkansapitävän tuloslaskelman nappia painamalla juuri silloin kun tietoa tarvitset. Myös automaattiset raportit yritysjohdolle.
 • Automatiikka hoitaa toimiston rutiinityöt, joten toimintasi tehostuu ja yrityksesi kilpailukyky kasvaa. Säästynyt aika voidaan käyttää tuottavaan työhön.
 • Yhden järjestelmän ratkaisu, jossa talous ja työt kulkevat koko ajan käsi kädessä. Ei tarvitse maksaa monista eri ohjelmistoista ja taistella ohjelmistojen integraatioiden kanssa.
 • Pilvipalvelu ja paperiton ratkaisu, joka mahdollistaa työnteon missä ja milloin vain. Tiedot kulkevat ilman viiveitä eri käyttäjien ja toimintojen välillä.
 • Saat myös halutessasi meiltä toimialan ja järjestelmän tuntevaa tilitoimistopalvelua saman katon alta.

Työnjohto

 • Admicom Ultima helpottaa arkea merkittävästi: tuplatyö poistuu ja kaikki tieto on sähköisesti yhdessä paikassa sekä käsiteltävissä missä vaan.
 • Aikaa ei tuhlaannu laskujen valmisteluun.
 • Turhat rutiinin poistuvat ja toiminta suoraviivaistuu.
 • Projektiraportteja ei tarvitse koostaa käsin jälkikäteen. Admicom Ultimassa ne ovat valmiina ja tarkasteltavissa koko projektin ajan.
 • Talouden raportit näyttävät yrityksen tilanteen reaaliajassa. Raportteja ei tarvitse enää odotella tilitoimistosta.
 • Tuotannon tilanne näkyy työnjohdolle reaaliajassa.

Työntekijät

 • Turha toimistolle ja työmaalle ajelu jää pois, kun työmääräimet ja tuntikortit ovat sähköisessä muodossa.
 • Tehtyjä tunteja tai käytettyjä tarvikkeita ei tarvitse laskeskella yhteen kotona tai työmaalla paperilapuilla.
 • Tuotannossa ei tarvitse etsiä dokumentteja tai työohjeita, sillä ne löytyvät valmiina kunkin työvaiheen tiedoista.
 • Lomien ja poissaolojen ilmoitus sekä loma- ja pekkassaldojen tarkastelu suoraan Admicom Ultimasta.
 • Tehostunut toiminta varmistaa työnantajayrityksen kannattavuuden ja pienentää riskiä lomautuksille ja irtisanomisille.
 • Kirjaukset kentältä näppärästi Admicom Ultiman mobiiliversiolla.

Toimistohenkilökunta

 • Admicom Ultima poistaa jopa 80 % toimiston rutiineista.
 • Säästynyt työaika rutiinikirjauksista tai papereiden pyörittelystä voidaan suunnata mielekkäämpiin ja tuottavampiin töihin:
  • asiakaspalveluun,
  • henkilöstön hyvinvointiin,
  • myyntiin,
  • markkinointiin.

Kirjanpitäjä

 • Kirjanpitoaineisto on sähköisessä muodossa ohjelmassa, ei arkistointia ja tiedon etsimistä mapeista.
 • Admicom Ultima muodostaa kirjanpitoaineiston automaattisesti.
 • Kaikki laskut ovat sähköisessä muodossa sekä kohdistuvat ja tiliöityvät kirjanpitoon automaattisesti.
 • Kun kaikki tieto on yhdessä järjestelmässä, tuplatallennuksia ei tarvitse tehdä.
 • Sähköinen toimintatapa nopeuttaa taloushallinnon prosesseja ja helpottaa tietojenkäsittelyä.
 • Runsaasti rutiininomaisia työvaiheita poistuu ja työkuorma jakautuu tasaisemmin.
 • Työn sisältö rutiineista kohti asiantuntijatyötä.

Palkanlaskija

 • Admicom Ultima lähettää palkkalaskelmat automaattisesti.
 • Admicom Ultima laskee lomakertymät automaattisesti.
 • Kun kaikki tieto on yhdessä järjestelmässä, tuplatallennuksia ei tarvitse tehdä.
 • Sähköinen toimintatapa nopeuttaa taloushallinnon prosesseja ja helpottaa tietojen käsittelyä.
 • Runsaasti rutiininomaisia työvaiheita poistuu ja työkuorma jakautuu tasaisemmin.
 • Työn sisältö rutiineista kohti asiantuntijatyötä.
Lataa ilmainen opas

Miten säästät rahaa automatiikan avulla?

Keräsimme yksiin kansiin rahanarvoiset vinkit rakennus- ja talotekniikkayritykselle, kuinka automatiikka konkreettisesti hyödyttää yrityksiä. Tutustu oppaaseen ja ota vinkit heti käyttöön!

käytä työaikasi mielekkäämpi tehtäviin

Mitä kaikkea Admicom Ultimassa on automatisoitu?

Alla on tehtäviä, joita Admicom Ultima hoitaa automatisoidusti. Joudutteko tekemään näitä vielä itse? Kuinka monta tuntia teillä menee viikossa tällaisten työtehtävien hoitamiseen? Teettekö tuplatyötä tai joudutteko etsimään tietoa eri paikoista?

Töiden suunnittelu ja valvonta

 • Budjetin tekeminen tarjouksen tiedoista
 • Tiedon siirtäminen päivittäistä työtä tehdessä eteenpäin kirjanpitoon, palkanlaskentaan, raporteille, pankkiin ja viranomaisille
 • Automaattiraportit
 • Tuntien ja tavaran kohdistus oikealle työlle
 • Töiden tilamuutosten automaattiviestit asiakkaalle (sähköpostilla tai tekstiviestillä)
  • Esimerkiksi tilaajalle viesti, kun työ on aloitettu, kun työ valmis jne.

Toimialakohtaisia helpotuksia

 • Automaattiset yleisten hinnastojen päivitykset (44 toimittajaa, 59 hinnastoa)
 • Pakettien ja syöttösivujen automaattiset päivitykset (STUL, Vesi & Watti)
 • Huoltosopimusten hallinta ja laskutus
 • Maksuerien hallinta, lähetykset
 • Tehtävien muodostus ja automaattiset muistutukset
 • Kalustoon liittyvät muistutukset (esim. huollot, katsastukset)
 • Työvaiheiden ja kuormituksen laskenta
 • Valmiusastelaskenta ja osatuloutus

Ilmoitukset viranomaisille

 • Viranomaisilmoitukset
  • Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista
  • ALV-ilmoituksen automaattinen muodostus ja maksu
  • Oman käytön ALV-laskenta
  • Työnantajasuoritusten automaattinen muodostus ja maksu
 • Rakentamisilmoitukset
  • Urakka- ja työntekijäilmoitusten automaattinen muodostus ja lähetys
  • Tiedonantovelvollisuuden automatiikka (ostolaskut ja laskutus)
  • Keskitetyn Tilaajavastuu -urakoitsijarekisterin automaattinen päivitys
  • Valttikorttien noutoautomatiikka veronumeroiden perusteella

Laskutus

 • Laskujen muodostus automaattisesti
  • laskutusluvan saaneet laskut
  • sopimuslaskut
 • Laskujen lähetys
  • verkkolasku
  • sähköposti
 • Factoring-laskut (OP, Nordea, Intrum, Noja)
 • Suoritusten nouto ja tiliotteiden kirjaus
 • Perintä ja maksumuistutukset
 • Laskujen ja suoritusten tiliöinti ja säilytys

Ostot ja hankinta

 • Automaattiset ostotarpeet
 • OVT-aineistojen muodostus
 • OVT-nouto ja lähetys (tilaus, vahvistus ja lasku)
  • LVISnet (Onninen, SLO, Rexel, Ahlsell, Dahl)
  • Salok
  • Hilti
  • El-Parts
 • Tilausvahvistusten käsittely

Ostolaskut

 • Ostolaskujen nouto ja tallennus järjestelmään
 • Ostolaskuaineiston käsittely ja laskujen muodostus
  • Kohdistus ostotilauksille ja vastaanottojen tekeminen
  • Tiliöinnit ja muut kohdistukset (esim. projektille tai yksittäiselle työlle)
  • Laskutusautomatiikka, tapahtumien kirjaukset työn tietoihin
 • Automatisoidut laskujen tarkastus- ja hyväksyntäkierrokset
 • Laskujen ja maksujen tiliöinti ja maksatus automaattisesti
 • Automaattiset vakiomaksut
 • Laskujen arkistointi

Rahaliikenne

 • Automatisoitu pankkiliikenne, mm.
  • Aineistojen noudot ja lähetykset
  • Tiliotteiden ja -saldojen nouto
  • Maksut, suoritukset ja tiliöinti
  • Verot
  • Ay-tilitykset
  • Ulosotto
 • Tiliotteen käsittelyt ja kirjaukset automatisoidusti
 • Suoritusten kohdistaminen, käsittely kirjanpitoon ja arkistointi
 • Valuuttakurssien nouto ja päivitys
 • Factoring-suoritusten nouto ja käsittely (Nordea, OP, Intrum, Noja)
 • Kassan korttisuoritusaineiston nouto, käsittely ja kohdistus

Palkanlaskenta

 • Palkkojen maksatus automatisoidusti
 • Palkkalaskelmien lähetys (sähköposti, tuloste tai mobiiliversion kautta) ja palkkojen arkistointi
 • Automaattinen TES-tulkinta
 • Sivukulujen laskenta sekä ohjausten ylläpito
 • Ulosottotilitysten muodostus ja automaattinen maksaminen
 • Ay-tilitysten muodostus ja automaattinen maksaminen
 • Ay-jäsenmaksujen selvitysaineistojen muodostus ja automaattinen lähetys
 • Työnantajasuorituksen (sotu) muodostus ja automaattinen maksaminen
 • Tulosrekisterin ilmoitusautomatiikka, palkat ja matkalaskut
  • Palkka-ilmoitukset 2 pv maksupäivästä
  • Erillisilmoitukset kuukausittain
  • Palautteiden nouto ja käsittely
  • Aineistojen muodostus, lähetys ja nouto
 • Lomapalkkalaskenta ja täsmäytys

Kirjanpito ja sisäinen laskenta

 • Kirjanpidon automaattinen muodostuminen ja arkistointi
 • Automaattinen tiliöinti
 • Osatuloutus automatisoidusti
 • Jyvitysautomatiikka organisaatiorakenteen mukaisesti
 • Tilinpäätöksen laskenta automaattisesti
 • Kirjanpidon raportit
  • ovat reaaliaikaisia ja luotettavia
  • täsmäävät muiden taloudellisten raporttien, kuten projektin lukujen kanssa
  • antavat sinulle esimerkiksi paikkansa pitävän tuloslaskelman milloin vain nappia painamalla

Tiesitkö, että nämäkin 6 osa-aluetta sisältyvät palveluumme?

Hoidamme puolestasi ohjelmiston varmuuskopioinnit, ohjelmistopäivitykset, hinnastojen, pakettien, syöttösivujen ja työhinnaston päivitykset. Saat ilmoitukset uusista tehtävistä, kuten hyväksymättömistä ostolaskuista, ja pääset helposti tekemään tehtävät ohjelmiston etusivulla olevasta tehtäväluettelosta. Haluamme, että pääsette keskittymään oleelliseen, eli tuottavaan työhön.

Yhteydet ja rajapinnat

Yhteyksien ylläpito, suojaukset ja muutokset viranomaisiin, toimittajiin ja muihin osapuoliin, esim.

 • Verottaja
 • Vastuu Group (raportointi, veronumerot)
 • Tyvi
 • Pagero
 • LVISnet
 • Toimittajat, hinnastotoimittajat (44 toimittajaa ja 59 hinnastoa)
 • Pankit

Kirjanpidon toimintojen ylläpito

 • Kirjanpidon tilien, ohjausten ja tulosteiden ylläpito
 • Veroilmoitusohjausten ylläpito
 • Tulosteiden muutokset
 • Tilioteohjaukset

Palkanlaskenta ja työsuhdetoiminnot

 • Työehtosopimusten (10 kpl) ylläpito sekä niihin liittyvät ohjaukset ja säännöt
 • Sivukuluohjausten ylläpito
 • Verokorttien nouto ja päivitys
 • Tulorekisteriperustietojen ylläpito (tulolajit, tehtävät, tunnukset yms.)
 • Palkkalajien ylläpito ja muutokset
 • Loma- ja poissaolokoodit sekä ohjaukset

Muiden tietojen ja valmiiden rekisterien ylläpito

 • Perustietojen ylläpito (esim. Alv-koodi, maa, valuutta, kieli)
 • Tarjouslaskennan työhinnat
 • Paketit ja syöttösivut (STUL, Vesi & Watti)
 • Maksuerät
 • Laskutuksen työlajit
 • Litterat, litteraoletukset (tuotekoodi ja työ)
 • Tulosteet ja raportit

Viestinvälitys järjestelmästä

 • Tietojen lähetys Admicom Ultima -järjestelmästä myös esimerkiksi sähköpostilla ja tekstiviestillä

Tuotteisiin sisältyvät palvelut

 • Hinnaston päivitysaineiston muokkaukset (tuotteet ja hinnat)
Varaa esittely

Varaa tapaaminen ja tutustu tarkemmin tarjontaamme

Haluatko tutustua tarkemmin ohjelmistotarjontaamme sekä palveluihimme?

Käymme tapaamisessa yhdessä läpi yrityksenne toimintaa ja esittelemme mitkä ratkaisut palvelisivat parhaiten juuri teidän arkeanne.

Jätä yhteystietosi lomakkeen kautta ja olemme sinuun pian yhteydessä. Tapaamisen varaaminen ei sido sinua mihinkään.