Skip to content

Flexin, Visionin ja Trackinnon tehokkaat integraatiot parantavat yrityksen toimintaa

Jaa
LinkedIn Facebook

Yritysten tehokkuus ja kilpailukyky riippuvat suurelta osin siitä, miten tehokkaasti yritystä kyetään myös johtamaan. Johtamisessa käytettävät eri liiketoimintajärjestelmät ja niiden saumaton toiminta ovat johtamisen tehokkuuden keskiössä. Me Admicomilla tarjoamme saumattomasti toisiinsa integroituvia kokonaisratkaisuja, jotka auttavat niin johtajia ja toimihenkilöitä, työnjohtajia kuin työntekijöitäkin oman arkensa tehokkuuden parantamisessa. 
Tässä esittelen lyhyesti Admicomin ohjelmistokokonaisuudesta Flexin, Visionin ja Trackinnon väliset integraatiot tarkemmin sekä kerron, miten niiden hyödyt ulosmitataan parhaiten:

Admicom Flex ja Admicom Vision

Toiminnanohjausjärjestelmä Admicom Flexin ja dokumentointijärjestelmä Admicom Visionin integraation avulla asiakasyrityksemme pystyvät varmistamaan oman työn parhaan mahdollisen laadun sekä kasvattamaan asiakastyytyväisyyttä ja -sitoutumista. Flexin ja Visionin integraatio kytkee toiminnanohjausjärjestelmän kohteet ja tehtävät suoraan oikeisiin dokumentteihin, jolloin aikaa säästyy mm. työmaalta huomattavasti sekä vähentää virheiden mahdollisuutta moninkertaisesti.

Integraatio takaa saumattoman ja helpon käyttökokemuksen, mikä kannustaa työmaalla tekemään laadukkaan työn dokumentoinnin. Tämä taas säästää rahaa tulevista selvittelytöistä. Vaikutus yrityksen kannattavuuteen on välitön.

  • Tehokas tiedonsiirto: Integroitu järjestelmä mahdollistaa työmaan toteutuksen ja työn laadun varmistavan dokumentaation yhdistämisen. Tietoja ei tarvitse syöttää eri järjestelmiin erikseen, mikä vähentää turhia manuaalisia työvaiheita ja virheitä.
  • Takuutöiden määrän väheneminen ja asiakasviestintä: Laadukkaan dokumentaation jakaminen asiakkaille vähentää takuutöiden määrää merkittävästi. Tämä suoraan vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen, kun ylimääräiset selvittelyt ja resurssien tarve takuutyön korjaamiseen vähenevät.
  • Asiakassitoutuminen: Laadukas dokumentaatio ja tehokas kommunikaatio asiakkaiden kanssa lisäävät asiakkaan sitoutumista yritykseen. Asiakkaat luottavat paremmin yrityksen toimintaan, kun heille tarjotaan selkeää ja luotettavaa tietoa työn etenemisestä ja laadusta.

Admicom Flex ja Admicom Trackinno: integraatio tulossa 2024-2025

Olemme lisänneet lähitulevaisuuden kehityssuunnitelmiin Admicomin uusimman ohjelmiston Trackinnon sekä Flexin integraation, jolla tuomme yrityksen kalustonhallinnan entistä tiiviimmäksi osaksi toiminnanohjausta.

Kalustonhallinnan erikoisalusta Admicom Trackinno tuo integroituessaan Flexin kanssa uusia työskentelytapoja yrityksen arkeen ja mahdollisuuksia kannattavuuden kehittämiseen. Kalusto on henkilöiden lisäksi yrityksen sujuvan kenttätyön kannalta kriittinen resurssi ja sen tehokkain mahdollinen hyödyntäminen on yksi avaintekijä tuloslaskelman alarivin kasvattamisessa.

  • Hukkatyön vähentäminen ja ajansäästö: Tehokkaan resurssienhallinnan avulla voidaan asiakaspalautteen perusteella säästää jopa 80% erilaisiin kalustonhallintaan liittyvistä selvitystilanteisiin käytetystä ajasta. Ohjelmistojen avulla voit optimoida henkilöstön sekä kaluston käyttöä. Tämä parantaa yrityksen kannattavuutta jopa useita kymmeniä prosentteja.
  • Kalustosta parempaa huolta: Kalustosta pidetään parempaa huolta ja saadaan enemmän irti kalustoinvestoinneista pidemmästä käyttöiästä, optimoidusta huoltovälistä ja paremmasta käyttöasteesta johtuen. Lisäksi pystyt oikeaan dataan pohjautuen välttää ylimääräiset kalustohankinnat.
  • Reaaliaikainen seuranta: Yritys voi seurata reaaliajassa resurssiensa sijaintia ja liikettä kartalta. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin asiakastarpeisiin ja resurssien optimaalisen hyödyntämisen.
  • Ylimääräisten ajokilometrien vähentäminen: Integroitu järjestelmä auttaa vähentämään ylimääräisiä ajokilometrejä, mikä puolestaan vähentää kustannuksia ja lisää laskutettavaa työaikaa.

Admicomin tuoteportfolion laaja käyttö auttaa käyttäjiään parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään siten suoraan kustannuksia ja lisäämään loppuasiakkaiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista. Kokonaisvaltainen näkymä liiketoiminnan eri osa-alueisiin auttaa tekemään parempia päätöksiä ja vahvistamaan kilpailukykyä markkinoilla.

Olemme täällä kehittääksemme toimialan parhaita käytäntöjä sekä auttaaksemme teitä parantamaan omaa liiketoimintaanne teidän tarpeenne keskiössä pitäen. Joten mikäli Admicomin Vision tai Trackinno ei ole teille vielä tuttu, niin otathan matalalla kynnyksellä yhteyttä minuun tai kollegoihini, niin kerromme teille näistä lisää ilman sen kummempia sitoumuksia.

Kiitos ja aurinkoista kevättä!

Joni Haapamäki
Liiketoimintajohtaja
Admicom Flex