Skip to content

Kustannustieto ja panoshinnastot - Mitä, mistä ja miksi?

Jaa
LinkedIn Facebook

Tässä blogikirjoituksessa syvennyn Admicom Estima Premiumin mukana toimitettavan Kustannustiedon (hinnaston, joka kattaa rakentamisen tyypillisimmät kustannukset) sisältöihin ja periaatteisiin. Tavoitteenani on selventää nykykäyttäjille Kustannustiedon rakennetta.

Estima Premiumissa on tarjolla Kustannustiedon mallirakenteita ja -suoritteita sekä yleinen panoshinnasto.

Miten Kustannustieto on hyödynnettävissä

Hyötynä tulee ensimmäisenä mieleen laskennan nopeutuminen ja ohjautuminen panospohjaiseen hinnoitteluun. Näin panospohjainen laskeminen tulee otettua käyttöön. Monet varmaan käyttävät edelleen kustannuslajikohtaista yksikköhintaa laskelmissaan. Tällöin laskelman dokumentointi jää kovin puutteelliseksi. Se teettää paljon ylimääräistä työtä niin hankinnassa kuin työmaalla.

Panoshinnoiteltujen laskelmien vertailu tulee luotettavammaksi, kun nähdään mitä verrataan.

Tuotannonsuunnittelu saa myös helpotusta panoshinnoitelluista laskelmista ja myös itse Kustannustiedosta.

Laskennan nopeutuminen on selvä hyöty. Laskija voi kopioida kustannustiedon rakennekirjastosta tai suoritteilta, joko sellaisenaan sopivan rakenteen, tai voi muokata siitä näppärästi omaan laskelmaan sopivaksi.

Mallirakenteet ja -suoritteet

Kustannustiedossa on kolme eri kokoelmaa rakenteita ja suoritteita.

Selkeästi suurin on UUD eli uudisrakentamisen kokoelma. Sen sisältöön kerätään eniten tavanomaisten kerros- ja rivitalokohteiden rakenteita. Toki mukana on yksittäisiin pientaloihin sopivaa tietoa. Teollisuusrakentamiseen löytyy jonkin verran hallirakenteita. Maa- ja perustusrakenteiden osalta sopivuus on yhteinen. Erikoisrakenteita, joita teetetään niihin erikoistuneilla urakoitsijoilla, emme ole sisällyttäneet mallihankkeisiimme. Nämä ovat niitä, joista yleensä pyydetään ennakkotarjous jo laskentavaiheessa; esimerkiksi vaativat maarakennustyöt, esijännitystyöt jne...

Sitten kokoelma KOR. Siihen on kerätty korjausrakentamishankkeiden rakenteita ja suoritteita.

Kolmantena on kokoelma PIENKORJAUKSET. Se on tarkoitettu yksittäisten ei koko talon remonttien laskentaan. Tämän historia ulottuu aikaisemmin myynnissä olleeseen BACE-vahinkolaskentaan kuitenkin sovitettuna nykyiseen laskentaohjelmaamme. Rakenteet on kerätty yhteistyössä vahinkosaneeraajien kanssa.

Panoshinnastot

Merkittävän osan kustannustiedosta muodostaa Panoshinnasto.

Panoshinnasto on kaiken kustannustiedon sisällön perusta. Ei välttämättä panoshintojen osalta. Nehän ovat kullakin omat. Toki niiden vaihtelulla standardituotteilla ei ole lopputuloksessa kovin merkittävää vaikutusta. Suurempi merkitys kustannustiedolle on sen perustuminen panospohjaiseen laskentaan.

Tuon edellä mainitun johdosta panoshinnaston on katettava kaikki rakentamisen kustannukset työkustannuksista viranomaismaksuihin. Tuohon sisältöön tulee hieman tarkennusta tässä myöhemmin kohdassa Nimikkeistöt/Panoshinnasto.

Materiaalihintojen alennusprosentit 

Panoshinnastomme materiaalihinnoissa on osassa näkyvissä alennusprosentti. Nämä hinnat ovat yleensä sellaisia, joista valmistaja tai myyjä on julkaissut hinnan. Niihinhän saa useimmiten jonkinlaisen alennuksen oman ostovolyymin tms. kautta. Julkaisemamme alennusprosentti on suuntaa antava. Hinnat, joissa meillä on alennus 0%, perustuvat arvioon tuotteiden yleisestä hintatasosta ilman julkaistua hinnastoa.

Vahvasti ennakkotarjouksiin perustuvien panoshintojen osalta emme yritä seurata markkinahintoja kovinkaan tarkasti. Myöskin tuotevalikoima näistä on rajallinen. Esimerkkinä tällaisista tulee mieleen ensimmäiseksi betonielementit. Tällaiseen puolijulkiseen tiedostoon toimittajatkin ovat melko arkoja luovuttamaan tietoja, vaikka variaatioita olisi vaikka kuinka paljon. Rakennusliikkeiden urakoiden laskijoille tästä ei ole haittaa ja tarkkuus riittänee useimmiten budjettihintojen laskentaan.

Tocoman Kustannustieto - Panoskirjasto

Kuvakaappaus panoskirjastosta. Klikkaa kuvaa, niin se aukeaa suurempana.

Meidän yleisen panoshinnaston lisäksi kannattaa ehdottomasti tehdä omia panoshinnastoja.

Panoshinnastoon kannattaa kerätä omaan tuotantoon sopivia tuotteita ja palveluita varsinkin, jos niistä on omia hankintasopimuksia. Useimmiten on selkeintä käyttää mallina Estima Yleisen Panoshinnaston panoslajeja ja nimikkeistörakennetta. Kustannuslaskennassamme hinnastojen luonti ja ylläpito on aiempaa helpompaa, kun vienti esim. Excel-tiedostoista onnistuu käyttäjältäkin. Tähän asti jokainen panosrivi piti luoda erikseen.

Vihje: Olemme tehneet asiakkaille heidän sopimustensa mukaisia omia hinnastoja. Kysy tästä lisää myyjältäsi.

Tocoman Kustannustieto - antura rakenne avattuna suorite- ja panostasolle

Tässä anturan rakenne avattuna suorite- ja panostasolle. Klikkaa kuvaa, niin se aukeaa suurempana.
 

Nimikkeistöt Kustannustiedossa 

Rakenteet ja suoritteet

Nimikkeistöillä on merkittävä rooli kustannustiedon käytössä. Estiman ohjelmistot sallivat melko vapaasti eri nimikkeistöjen käytön. Nimikkeistöt ovat uusiutuneet tasaisin väliajoin. Allekirjoittaneen kokemukset talonrakentamisen nimikkeistöistä alkavat TALO 70:stä jatkuen TALO 2000:een. Kustannustiedon rakenteet ja suoritteet on tehty perustuen TALO 80 -nimikkeistöön, jonka käyttö on säilynyt vahvana yli muiden myöhemmin julkaistujen. Olemme kuitenkin testanneet muidenkin nimikkeistöjen käyttöä.

INFRA2015-muotoiseksi on tehty muunnos talonrakennuksen uudisrakennuksen maarakennuksen suoritteista sekä koko laajuudessa pelkkänä nimikkeistönä. Ne ovat saatavissa eri pyynnöstä.

Lisäksi olemme testanneet TALO 2000 -koodausta rakenteilla ja suoritteilla. Tulemme julkaisemaan tuon muunnoksen kustannustietomme uudisrakennuksen hankkeelta lähitulevaisuudessa. Siinä Estima Premiumin rakennusosat on koodattu TALO 2000-hankenimikkeistön mukaan ja suoritteet tuotantonimikkeistön mukaan.

Panoshinnastot

Panoshinnaston koodauksessa olemme joutuneet varsinaiseen nimikkeistöjen sekamelskaan miettiessämme järkevästi toimivaa hakupuuta panosten sijoittamiseen. Kun kustannustiedossamme laskenta perustuu panoslajikohtaiseen (kustannuslaji) hinnoitteluun, niin ensimmäinen panoshinnaston luokitteleva tekijä on tuo panoslaji. Panoslajin alla panokset on järjestetty ko. panoslajille sopivan nimikkeistön mukaan.

PL1 työ

Panokset koodattu TALO2000 Tuotantonimikkeistöä soveltaen.

PL2 materiaali

Tähän olemme valinneet TALO2000 Rakennustuotenimikkeistön.

Tästä on selkeä hyöty asiakkaamme voivat etsiä valmistajia esim. Rakennustiedon ilmaisesta Tuotetietopalvelusta samalla koodilla kuin meillä panokset.

PL3 alihankinta

Panosjaossa on käytetty TALO2000 Tuotantonimikkeistöä

Lisäsimme hinnastoon ryhmän V vahinkokorjaukset. Näin pystyimme sijoittamaan pienkorjauksissa usein esiintyviä korjauskokonaisuuksia hinnastoomme.

PL4 Konepalvelu ja vuokrauskalusto

Panokset järjestetty jossain vaiheessa esillä olleen TALO2000 Kalustonimikeistön mukaan. En tiedä mihin tuo nimikkeistö on hävinnyt, mutta mielestäni se sopii tähän käyttötarkoitukseen. Alkujaan Talo80 määritteissä PL4 käsitti rakennusliikkeiden oman kaluston. Aika on ajanut tuollaisen kaluston ohi emmekä käsittele sitä omana panoslajinaan.

PL5 Muut

Tässä ryhmittelyperusteena on TALO2000 Hankenimikkeistö.

Ryhmään on sisällytetty LVIS-kustannusten lisäksi mm. kuukausipalkat, asiantuntijapalkkiot, rahoituskulut, yhtiökulut, liittymismaksut ja markkinointikulut eli yleensä rakennuttajan kustannukset ja työmaan sopimuspohjaiset erityiskulut kuten työmaan vakuutukset, vakuuskulut, sakot, vahingonkorvaukset ja rakennusalueen vuokrat.

 

 

Kuinka kustannuslaskennan mestari luo kilpailukykyisen tarjouksen?

Opas rakennusalan ammattilaiselle:
Kustannuslaskennan mestari – näin muodostat kilpailukykyisen tarjouksen.