Skip to content

Mitä on kustannus­­­­­­­las­kenta rakennusalalla ja kuinka siitä hyötyy?

Jaa
LinkedIn Facebook

Kustannuslaskenta on olennainen osa onnistunutta liiketoimintaa rakennusalalla. Sen avulla hahmotetaan muun muassa projektien kustannusrakennetta ja tuetaan yrityksen päätöksentekoa. Pankkilainakin myönnetään helpommin, kun projektin kustannukset on laskettu tarkasti.

Kustannuslaskenta rakennusalalla on aiheena laaja, mutta alla olemme avanneet muutamia yleisempiä aiheeseen liittyviä termejä ja toimintatapoja.

Rakennusosat ja suoritteet

Jotta voi laskea rakennushankkeen kustannukset riittävän tarkasti, tulee ensin hanke pilkkoa pienempiin kokonaisuuksiin, rakennusosiin. Rakennusosia ovat esimerkiksi laatat, seinät, ikkunat, ovet ja katto.

Rakennusosien määrittämisen jälkeen on selvitettävä rakennusosien valmiiksi saamiseen vaadittavat yksittäiset työtehtävät, eli suoritteet. Suoritteita ovat mm. raudoitus, betonointi, ikkuna-asennus, listoitus ja kattohuovan asentaminen.

Panospohjainen hinnoittelu

Kun suoritteet ovat selvillä, voidaan siirtyä panos- tai yksikköhintaiseen hinnoitteluun. Panoshinnoittelussa suoritteiden kustannukset lasketaan tarkkojen työ- ja materiaalimenekkien kautta.

Panoksia ovat esimerkiksi putkiasentaja, harjateräs tai betoni. Tämä tapa mahdollistaa tarkat ja vertailukelpoiset laskelmat.

Yksikköhinnoittelussa otetaan kantaa suoritteen hintaan kustannuslajitasolla, ilman tarkempia työ- ja materiaalimenekkejä. Tämä hinnoittelu on tavanomaisempaa, kun työt ja materiaalit tulevat aliurakoitsijalta, joka antaa laskentaa tekevälle taholle €/yksikkö -pohjaisen hinnan. Hinnoittelu voi olla panospohjaista hinnoittelua nopeampaa, mutta tarkempi suoritteiden kulurakenne jää selvittämättä.

 

Kustannustieto ja viitehankkeet

Admicomin Estima Premiumin tarjoama Kustannustieto on erinomainen työkalu laskentaprosessissa. Ne tarjoavat valmiita laskentarakenteita ja -suoritteita erilaisille rakennusprojekteille. Näitä malleja voi hyödyntää omien laskelmien pohjana ja muokata tarpeiden mukaan. Tämä säästää aikaa ja vaivaa, kun laskelmat voi rakentaa valmiiden rakenteiden päälle.

Viitehankkeella tarkoitetaan mitä tahansa aiemmin laskettua hanketta, joka sisältää nyt laskettavaan kohteeseen soveltuvia, jo hinnoiteltuja rakennusosia tai suoritteita. Aina voi lainata aiempaa laskentadataa uusissa kohteissa. Tällöin on kuitenkin tärkeää ottaa mm. projekti- ja aluekohtaiset hintamuutokset huomioon.

Kustannustiedon panoshinnasto

Panoshinnasto on olennainen osa kustannustietoa. Se kattaa kaikki rakentamisen kustannukset työkustannuksista materiaaleihin. Tärkeää on myös huomioida materiaalihintojen alennusprosentit, jotka voivat vaikuttaa laskelmiin merkittävästi. Alennusprosentit voivat riippua esimerkiksi yrityksen ostovolyymista.

On kannattavaa luoda myös omia panoshinnastoja. Ne voivat olla räätälöityjä omaan tuotantoon sopiviksi, mikä tekee laskelmista vielä tarkempia omaan liiketoimintaan.

Nimikkeistöt

Nimikkeistöt ovat avainasemassa kustannuslaskennassa. Nimikkeistöt, kuten Talo80, auttavat laskijaa rakennusosien ja niihin liittyvien suoritteiden listaamisessa. Niitä kannattaa käyttää hyödyksi, koska ne auttavat järjestämään ja luokittelemaan erilaisia kustannuksia, mikä tekee laskennasta selkeämpää.

Lisää tietoa kustannuslaskennasta

Tässä oli tiivistelmä kustannuslaskennasta ja sen hyödyistä rakennusalan yrityksessä. Toivottavasti se auttoi sinua perehtymään tähän laajaan aiheeseen. Kustannuslaskenta on hyödyllinen työkalu, joka auttaa tekemään fiksuja päätöksiä ja onnistumaan projekteissa.

Tutustu webinaariemme ja muun asiantuntijasisällön kautta kustannuslaskentaan lisää.

Olemme julkaisseet myös helppokäyttöisen Estima Pro sovelluksen, joka toimii myös Admicom Ultiman kanssa.

 

Kuinka kustannuslaskennan mestari luo kilpailukykyisen tarjouksen?

Opas rakennusalan ammattilaiselle:
Kustannuslaskennan mestari – näin muodostat kilpailukykyisen tarjouksen.