Skip to content

Pilvipohjaisen kunnossapitojärjestelmän avainhyödyt

Jaa
LinkedIn Facebook

Onko yritykselläsi harkinnassa digitaalisen kunnossapitojärjestelmän hankkiminen tai kaipaako käytössä oleva järjestelmä päivitystä? Monilla yrityksillä on koneita, laitteita ja muita kohteita, joita täytyy aika ajoin huoltaa. Kunnossapitojärjestelmää voidaan käyttää yrityksen sisäisen kunnossapidon tarpeiden lisäksi helpottamaan asiakkaille tehtävien huoltotöiden hallintaa.

Nykyaikaiset kunnossapitojärjestelmät ovat pilvipohjaisia. Pilvipohjainen järjestelmä on erinomainen vaihtoehto yrityksille, joilla on tarve saada kunnossapitoon liittyvät tiedot helposti saataville useille eri käyttäjille ajasta ja paikasta riippumatta. Toimiva ratkaisu edellyttää myös hyvää mobiilikäyttölittymää, jotta järjestelmästä saisi mahdollisimman paljon irti myös liikkeellä ollessa.

Tässä artikkelissa esittelemme pilvipohjaisten kunnossapitojärjestelmien avainhyötyjä, joita ovat:

  1. Tehokkuuden paraneminen
  2. Työn mielekkyys
  3. Raportoinnin helpottuminen
  4. Papereista eroon pääseminen
  5. Varaosien hallinta
  6. Ennaltaehkäisevä kunnossapito

Avaamme näitä hyötyjä seuraavaksi tarkemmin.

1. Tehokkuuden paraneminen

Tehokkuus paranee, kun oikea tieto on saatavilla oikeaan aikaan ilman turhia välikäsiä. Kunnossapitojärjestelmän avulla voi aikatauluttaa ja seurata huoltotehtäviä ja päästä tärkeisiin tietoihin käsiksi milloin ja missä tahansa. Työnjohtaja voi esimerkiksi aikatauluttaa tehtävät kunnossapitojärjestelmän avulla työntekijöille, jotka puolestaan tarkistavat tehtävät omista älypuhelimistaan. Myös ajomatkoihin kuluvaa aikaa voidaan vähentää, kun ei tarvitse lähteä esimerkiksi varastolle selvittämään, onko tarvittavaa varaosaa saatavilla.

2. Työn mielekkyys

Kunnossapitojärjestelmällä voidaan lisätä työn mielekkyyttä. Kun työtilaukset, huolto-ohjeet, huoltohistorian ja varaosien tilanteen näkee omasta puhelimesta muutamalla napin painalluksella, työntekijän itseohjautuvuus paranee. Samalla työnjohtajalle soitettujen puhelujen määrä vähenee merkittävästi, mikä vapauttaa aikaa muihin tehtäviin. Järjestelmän kautta näkee myös reaaliaikaisen työtehtävien tilan (esim. avoin tai valmis), mikä parantaa näkyvyyttä organisaation sisällä.

3. Raportoinnin helpottuminen

Mobiili kunnossapitojärjestelmä tekee paikan päällä tehtävästä raportoinnista helppoa. Tarvittavat lomakkeet löytyvät puhelimesta, minkä ansiosta raportointi yhtenäistyy ja huoltohistoria kerääntyy luotettavasti. Järjestelmässä on myös mahdollisuus täyttää tietokenttiä lukemalla huoltokohteessa oleva viivakoodi älypuhelimella, mikä vähentää virheitä esimerkiksi sarjanumeroiden täytössä. Puhelimella voi myös helposti napata kuvan raportin liitteeksi. Lisäksi laskutettavat työtunnit ja tuotteet voidaan helposti kirjata järjestelmään.

4. Papereista eroon pääseminen

Kunnossapitojärjestelmän ansiosta käyttäjän ei tarvitse hukata työtunteja oikeiden tietojen löytämiseen arkistokansioista ja Excel-tiedostoista. Sen sijaan kaikki dokumentit pysyvät tallessa pilvessä, josta ne on helppo löytää. Esimerkiksi auditointien tapauksessa tarvittavat tiedot voidaan exportata kunnossapitojärjestelmästä muutamalla napin painalluksella, kuten myös asiakkaille toimitettavat raportit tehdyistä töistä laskutusta varten. Lisäksi työntekijät näkevät puhelimistaan huolto-ohjeet ja huoltohistorian, eikä erillisiä papereita tarvitse kuljettaa mukana.

5. Varaosien hallinta

Kunnossapitojärjestelmä kertoo käyttäjälle varaosien tilanteen: mitä varaosia varastossa on saatavilla ja kuinka paljon niitä on jäljellä. Järjestelmään on mahdollista asettaa hälytyksiä, jotka kertovat, kun tietty varaosa on loppumassa, jotta sitä voidaan tilata ajoissa lisää. Varaosien hallinnan avulla kunnossapitotehtävien suorittaminen nopeutuu, kun varaosat ovat saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan.

6. Ennaltaehkäisevä kunnossapito

Kunnossapitojärjestelmä tukee ennaltaehkäisevää kunnossapitoa. Järjestelmän avulla voi automatisoida huoltotehtävien ja määräaikaistarkastusten aikataulutusta ja saada muistutuksia tulevista tehtävistä esimerkiksi sähköpostiin. Ennaltaehkäisevä kunnossapito ehkäisee kalliita, nopealla aikataululla tehtäviä huoltoja ja vähentää aiheutuvaa häiriöaikaa.

Pilvipohjaisella kunnossapitojärjestelmällä on monia hyötyjä, jotka tekevät päivittäisestä työstä mielekkäämpää ja tehokkaampaa. Yksi tällainen järjestelmä on Trackinno-kunnossapitojärjestelmä. Trackinnon avulla keräät kattavan huoltohistorian huoltokohteistasi, aikataulutat huoltotehtäviä ja raportoit ne vaivatta. Voit myös yhdistää yrityksesi kalustonhallinnan samaan järjestelmään.