Skip to content

Fastems

Terhi Korjonen

"Palvelu on täysin pilvipohjainen eikä vaadi mitään omia serveriratkaisuja. Tagien liittäminen seurattaviin kalustokappaleisiin ja niiden rekisteröiminen järjestelmään on helppoa ja nopeaa."

Admicom osti Trackinno Oy:n koko osakekannan tammikuussa 2024. Kaupan myötä Admicomin ohjelmistoperhe ja liiketoiminta vahvistuivat uusilla älykäillä toiminnallisuuksilla, IoT-ratkaisuilla, kumppanuuksilla, ja kasvu- ja kansainvälistymispotentiaalilla. Lue lisää yritysoston tiedotteesta.

 

Kansainvälisesti toimiva Fastems Oy Ab haluaa kehittää kalustonhallintajärjestelmäänsä. Tavoitteena yrityksen kalustonhallinnassa on maailmanlaajuisesti eri yksiköiden välillä vallitseva läpinäkyvä toiminta, jossa kaikki ovat selvillä kaluston sijainnista ja tilasta.

Haasteena työkalulaatikoiden seuranta ja tietojen ylläpitäminen

Fastems Oy Ab:n kalusto matkaa työmaalta toiselle ympäri maailmaa: Fastems toimii yhdeksän Euroopan valtion lisäksi Yhdysvalloissa, Japanissa ja Kiinassa. Asennustöitä varten Fastems toimittaa työmaille työkalulaatikoita, jotka projektin jälkeen inventoidaan ja siirretään seuraavaan kohteeseen. “Yksi osastoni tavoitteista on asennusaikojen lyhentäminen”, kertoo Fastemsin Global Startup Team Manager Terhi Korjonen. Yksi asennusaikojen lyhentämisen ydinpaikoista on kalustonhallinta. Työkalulaatikko on saatava ajallaan paikalle ja sen sisällön on oltava oikea, jotta asennus voidaan tehdä.

Työkalulaatikoiden hallinnan tehostamisen kannalta kriittistä on kaikille läpinäkyvä toiminta ja helppo tiedon saatavuus. Kalustoon liittyviin selvittelyihin voi kulua kuukausittain useita tunteja. “On nykyaikaa pystyä reaaliaikaisesti seuraamaan, mitä tavaraa liikkuu missäkin”, Korjonen sanoo. “Kyseessä ovat kuitenkin 12 000–14 000 euron arvoiset työkalulaatikot.”

Exceleistä läpinäkyvään pilvipalveluun

Fastemsilla kalustonhallinnan ratkaisuksi valittiin Trackinno-pilvipalvelu. Työkalulaatikot merkitään QR-koodi-/NFC-tageilla, jotka toimivat linkkeinä pilvipalvelussa ylläpidettyihin kalustotietoihin. Näin työkalulaatikoiden tiedot ovat yhdessä paikassa ja aina helposti saatavilla. “Parasta palvelussa on läpinäkyvyys kaikille toimijoille ja rajapinnoille”, kiteyttää Terhi Korjonen.

Sen lisäksi, että palvelusta nähdään työkalulaatikoiden sijainnit ja ovatko laatikot käytössä vai saatavissa, tarjoaa palvelu paljon muutakin tietoa. Sen avulla pidetään kirjaa laitteiden elinkaaritiedoista ja voidaan esimerkiksi helposti välittää ennakoivaa tietoa työkalulaatikoiden täydennystarpeista. “On todella vanhanaikaista kommunikoida sähköpostilla tai Excelillä, että jokin työkalu on rikki. Trackinno-palvelun kautta kommunikointi sujuu helposti, palvelu antaa näkyvyyttä ja toiminta on hallitumpaa”, Korjonen kertoo.

Palvelun avulla pystytään kehittämään myös Fastemsin kalustoasioita hoitavan alihankkijan toimintaa, mikä tuo kokonaistoimintaan tehoja. “Tieto täydennystarpeista välittyy meille ennen kuin laatikko on palannut maailmalta Tampereelle, mikä mahdollistaa tarvittavien työkalujen tilaamisen etukäteen. Tämän ansiosta laatikko saadaan taas nopeasti eteenpäin seuraavalle työmaalle”, kertoo Transval Groupin varastotyöntekijä Roni Lehto. Myös laitteisiin liittyvät asiakirjat, kuten kalibrointitodistukset, pysyvät tallessa Trackinno-palvelussa.

Tulevaisuudessa laajempi käyttöönotto

Tulevaisuudessa Fastemsin on tarkoitus jalkauttaa Trackinno-palvelun käyttö myös muihin yksiköihinsä maailmalla. Seuraavana todennäköisenä maana Korjonen pitää esimerkiksi Saksaa. “Pitää ensin saada palvelu oman porukan kanssa kunnolla käyttöön ja kerätä siitä positiivinen palaute. Sen jälkeen voidaan perustella käyttöä muille palvelun tuottaman lisäarvon kautta”, Korjonen kertoo.

Fastemsin tietohallintojohtaja Janne Harri Kivinen näkee Trackinno-palvelussa paljon hyvää ja pitää palvelun käyttöönottoa helppona. “Palvelu on täysin pilvipohjainen eikä vaadi mitään omia serveriratkaisuja. Tagien liittäminen seurattaviin kalustokappaleisiin ja niiden rekisteröiminen järjestelmään on helppoa ja nopeaa.” Myös palvelumalli saa Kiviseltä positiivista palautetta. “On hyvä, että hinnoittelu skaalautuu kalustokappaleiden lukumäärän mukaisesti.”

 

Kiinnostuitko Trackinno sisäpaikannuksesta? Kysy lisätietoja tai varaa tapaaminen.

Ota yhteyttä!