Skip to content
ERP

Harri Haavikko

Harri Haavikko & Tero Tuhkalainen

"Ultiman vahvuus on ajantasaisen tiedon saaminen sekä kaikkien osa-alueiden kokoaminen yhteen ohjelmistoon. Voimme suositella sitä etenkin pk-yrityksille kilpailukykyisen hinnan sekä monipuolisuutensa ansiosta."

Harri Haavikko Oy on nuori, innovatiivinen ja ennakkoluuloton yritys, jonka päätuote on cRoom-tuotemerkillä valmistettavat laitesuojat mm. teollisuuden sähkötiloiksi, sähköasemiksi sekä tele- ja LVI-tiloiksi. Yritys tuottaa laitesuojia omalla patentoidulla elementtiratkaisulla ja varustelee tilat asiakkaan tarpeen mukaan viimeiseen varoitustarraan saakka.

Harri Haavikon tarina alkoi vuonna 2016 teollisuuden asennuspalveluiden tuottajana. Omana tuotantona tehtävät laitesuojat olivat ensin yrityksen sivutuote, mutta vahvan kysynnän vuoksi yritys päätti keskittyä laitesuojien valmistukseen syksyllä 2021. Samalla sähköurakointi sekä infrarakentaminen päätettiin lopettaa. Yrityksen tavoitteena on olla suomen suurin laitesuojien valmistaja vuoteen 2026 mennessä.

 

Virtaa liiketoimintaan kehitystyön avulla

Yrityksen toimitusjohtaja Harri Haavikko ja tuotannonjohtaja Tero Tuhkalainen lähtivät konsultti Heikki Sjöblomin (TosiMuutos Oy) kanssa tehostamaan yrityksen toimintaa. Jo konsultoinnin alkuvaiheessa sovittiin yhteistyöstä Admicomin kanssa.

Admicomin järjestelmän reaaliaikainen talousseuranta tukee Harrin myyntityötä ja Teron tuotannonjohtamista, minkä lisäksi yrityksen palkkabonusten laskenta on sen tuella helppoa. Admicom Ultiman (ent. Adminet) valintaa yrityksen toiminnanohjausjärjestelmäksi puolsivat tarkan ja reaaliaikaisen tiedon tuottamisen lisäksi hinta, selaimessa toimiva käyttöliittymä ja laskutuksen varmistaminen.

– Otimme Ultiman käyttöön osana isompaa uudistusta yrityksessämme, jossa päätimme luopua osasta liiketoimintoja ja keskittyä laitetilojen valmistamiseen. Keskittymällä omaan tuotteeseemme olemme saaneet tehokkuutta työntekoon ja selkeyttä tekemiseemme. Ultima valikoitui kilpailukykyisen hinnan ja pilvessä toimivan käyttöliittymänsä ansiosta. Se pitää hyvin huolen siitä, että kaikki kulut kirjautuvat oikealle työlle, eikä siten mitään unohdu laskuttaa asiakkaalta.

Yrityksen muutosprosessissa pyrittiin liiketoiminnallisten tavoitteiden lisäksi helpottamaan yrityksen toimintoja, mihin järjestelmästä on ollut apua.

– Meidän päällimmäinen tavoite yrityksemme muutosprosessia on ollut tehdä tehtävistä jo toiminnoista yksinkertaisia, selkeitä ja helposti toteutettavia. Pyörivä yritys tarvitsee hyvän järjestelmän, jossa kaikki oleellinen tieto on tehokkaasti käsiteltävissä. Tässä Ultima on ollut hyvä apu, sitä samaa tavoitetta ja toimintatapaa on viety koko tuotantoprosessiimme ja Ultima tukee meitä prosessin jokaisessa vaiheessa.

 

Parempaa kannattavuutta ja tehokkuutta tuotantoon

Yksi merkittävimmistä uuden ohjelmiston käyttöönoton hyödyistä on ollut sen tuoma ajansäästö. Tämä on näkynyt suoraan laadussa ja kannattavuudessa, kun aikaa on päästy suuntaamaan muuhun tekemiseen.

– Olemme säästäneet useita työpäiviä kuukaudessa hallinnosta, koska tuntikirjaukset, laskutus, laskujen maksu ja projektienseuranta ovat samassa paketissa. Ajansäästö on ollut huomattavaa, kun puhutaan 3–4 päivästä kuukausitasolla yhdelle henkilölle. Se kaikki aika on ollut aikaa työnjohtoon ja suunnitteluun, joka on näkynyt laadussa ja kannattavuuden parantumisessa.

Euromääräistä säästöä on puolestaan haastava arvioida vielä, kun käyttöönotosta on kulunut vasta alle vuosi, mutta kokonaisuus on jo osoittautunut erillisiä ratkaisuja edullisemmaksi.

– Käyttöönotto on vienyt oman aikansa, jonka vuoksi on vaikea sanoa suoria hyötyjä euroissa. Ultimassa on monta vaihtoehtoa tehdä sama asia. Otimme esimerkiksi aluksi tuotannonohjauksen käyttöön, mutta se ei ollut meille sopivin malli. Projekti laskutetaan nykyisin työtilausten kautta. Se toimii hyvin ja on yksinkertaista. Kokonaisuutena saimme kirjanpidon ja tuotannonohjauksen yhteensä järjestelmään edullisemmin, kuin mitä meille aikaisemmin maksoi pelkkä kirjanpito.

Kannattavuutta positiiviseen suuntaan on auttanut viemään myös järjestelmästä saatava ajantasainen tieto, mikä on yritykselle tärkeää päätöksenteossa.

– Ultimasta saadaan ajantasaista tietoa, jolloin reagointi on nopeampaa. Esimerkiksi data-analysaattori on päivittäisessä käytössä, kun vertailemme projekteja ja käymme kulujamme läpi. Meidän on helppo verrata eri projekteja ja valikoida tulevia töitä perusteellisen tiedon pohjalta. Tällä tiedolla huonoja kauppoja on osattu torjua muutamia, lisäksi hinnoittelua on saatu korjattua oikean tiedon tuomalla informaatiolla ja siten katteemme ovat parantuneet.

Konkreettisena hyötynä on ollut myös järjestelmän edesauttama merkittävä parannus tuotannon läpimenoaikoihin. Järjestelmää voi suositella hyötyjen sekä hinnoittelun vuoksi myös muille yrityksille.

– Tuotannon läpimenoajat ovat reilussa vuodessa tipahtaneet kolmannekseen. Suunnitellussa on ehditty tekemään huolellisempaa työtä, se näkyy parempina ratkaisuina jokaisessa tuotteessamme. Ultiman vahvuus on myös ajantasaisen tiedon saaminen sekä kaikkien osa-alueiden kokoaminen yhteen ohjelmistoon. Voimme suositella Ultimaa etenkin pk-yrityksille kilpailukykyisen hinnan sekä monipuolisuutensa ansiosta.

Terveytysprojektin myötä yritys nousi helmikuusta 2022 eteenpäin hyvään lentoon reilussa puolessa vuodessa, sai kannattavuutensa kuntoon ja samalla paransi merkittävästi omavaraisuuttaan. Siitä kiitos kuuluu koko yrityksen henkilöstölle! Yrityksen jo entuudestaan hyvä henki koheni konsultoinnin aikana entistä paremmin sujuvaksi yhteistyöksi omistajien ja työntekijöiden kesken, mikä osaltaan mahdollisti erinomaisen talousloikan. Jatkossa yrityksellä on puskureita ja kykyä pärjätä vaativissakin suhdanteissa.

– Meillä asiat ovat edenneet kehitysuralla edelleen projektin jälkeen. Samanlaisia loikkia ei tehdä vaan se on jatkuvaa parannusta asia kerrallaan. Näyttää siltä, että suurempi osa työntekijöistä on päässyt ymmärtämään ja näkemään mitä tehdään ja miksi. Aikaisemmin se oli vain ”sahaan nyt tämän kalikan” -tasolla. Missä tämä käytännössä näkyy, niin meillä on henkilöstömäärä käytännössä pysynyt samana, mutta tuotannon läpivirtaus kasvanut sitä tahtia kuin myynnistä tuleva pyyntö tuottaa, Haavikko summaa.

Teksti
Heikki Sjöblom, TosiMuutos Oy
Yritysten talouden asiantuntija ja yritysten uudistaja
www.tosimuutos.fi

Kuvat
Harri Haavikko Oy

Tutustu rakentamisen työkaluihin täältä!

Ohjelmistot rakentamiseen