Skip to content
ERP

HSK Sähkö

Hannu kauppi

"Ultima on ollut yksi edellytys sille, että kasvumme on ylipäätään ollut mahdollista. Olen huomattavasti paremmin perillä siitä, mitä on tulossa ja menossa ja tieto on koko ajan reaaliaikainen."

HSK Sähkö Oy on Kalajoella, Kempeleellä ja Rovaniemellä toimiva täyden palvelun sähköurakoitsija. Yritys työllistää yli noin 60 ihmistä. HSK Sähkö Oy:n palveluvalikoimaan kuuluu katuvalonhuolto, talotekniikka-asennukset, automaatiojärjestelmät, kylmälaiteasennukset ja sähkösuunnittelu niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Yritys on käyttänyt Admicom Ultimaa vuoden 2010 joulukuusta asti.

Merkittäviä säästöjä ja helpompaa työntekoa

Hannu ja Johanna Kaupilta tulee pitkä lista asioita, jotka ovat helpottaneet työntekoa ja tehneet työprosesseista nopeampia ja vaivattomampia.

- Koko ostoprosessin hallinta on paljon helpompaa; ostamisesta siihen, kun lasku tulee ja se kohdistuu kuluksi projektille. Se on helpottanut hirveästi käytännön tekemistä. Myynti- ja ostoreskontrasta on jäänyt yksi työntekijä pois. Se on kaikkein konkreettisin juttu. Sitä kautta taloudelliset säästöt on karkeasti yhden henkilön palkkakustannukset vuositasolla. Työnjohdon ja kaikkien muidenkin työajan säästö normaalirutiineista on huomattava.

Tarkka tarjouslaskenta tuo varmuutta tekemiseen

Työnjohdolta ovat Hannu ja Johanna saaneet positiivista palautetta.

- Tarjouslaskennan pohja on niin tarkka, että uskaltaa huomattavasti pienemmällä katteella ja tarkemmin panna eteenpäin. Lisäksi on äärimmäisen hyvä, että samaa tarjousta voi vaikka neljä ihmistä laskea samaan aikaan.

Reaaliaikaisella tiedolla minimoidaan pienetkin turhat kuluerät

Sähköisen laskunkierron avulla yritys on pystynyt karsimaan turhia kulueriä pois.

- Olen huomattavasti paremmin perillä siitä, mitä on tulossa ja menossa ja tieto on koko ajan reaaliaikainen. Koska asiat tulevat nyt yksilöityinä minulle asti, olen pystynyt puuttumaan moneen asiaan. Monenlaisia pieniä kulueriä on ollut helppo karsia pois.

- Ultima on ollut yksi edellytys sille, että kasvumme on ylipäätään ollut mahdollista.

Mistä tunnistaa nykyaikaisen toiminnanohjausjärjestelmän?

Lataa maksuton opas