Skip to content
ERP

I-Huolto Asennus

Lauri Kauppinen

"Pystymme oikeasti näkemään tilanteen ja suunnittelemaan työt siten, että luppotunnit minimoidaan. Niiden merkitys on valtavan iso."

I-Huolto Asennus Oy on Lappeenrantaan perustettu ilmastointialan yritys. Parikymmentä henkilöä työllistävän yrityksen palvelukokonaisuuteen kuuluvat kaikki ilmanvaihtoon liittyvät työt: huolto, nuohous/puhdistus, automaatio, osatuotanto sekä asennustyöt.

Toimintaa haluttiin tehostaa ja kannattavuutta parantaa. Yrityksessä päätettiin toteuttaa kokonaisvaltainen toimintatapojen remontti, jolloin myös Adminet (nyk. Admicom Ultima) otettiin käyttöön.

Tilaus-toimitusketju toimivaksi ja kaikille mielekkäät työtehtävät

I-Huolto Asennus päätti pistää kannattavuuden kuntoon tehostamalla koko yrityksen toimintoja, aina töiden organisoinnista kattavaan seurantaan, mitä toimitusjohtaja Lauri Kauppinen kuvailee:

"Työtehtäviä on tarkistettu laajemminkin ja tehty tehtävälistaus, mitä kenenkin vastuualueeseen kuuluu. Asentajat ovat itse päässeet vaikuttamaan toiminnan kulkuun ja heidän näkemyksensä on otettu huomioon. Olemme pyrkineet katsomaan työt sillä tavalla, että jokainen saisi tehdä sitä, missä tuntee  olevansa hyvä ja mitä haluaa tehdä. Tarkoitus on, että tilaus-toimitusketju on mahdollisimman jouheva meidän ja asiakkaan kannalta, tieto siirtyy ja homma toimii ihan käytännössäkin, eikä vain paperilla. Sehän tämän päivän kuvio on, että vähemmällä porukalla pitää saada enemmän aikaiseksi."

Työt organisoitiin uusiksi ja asentajille annettiin lisää vastuuta

Töiden organisointi on otettu haltuun Adminetin kalenterilla. Työtilaukset vastaanotetaan toimistolla ja lisätään asentajan kalenteriin. Asentajat voivat itse muokata omia töitään ja vaihtaa niiden järjestystä järkevämmäksi, kunhan sopivat asiasta asiakkaan kanssa.

"Luppotunnit ovat ikuinen ongelma, kun työ on vaihtuvaa ja keikkaluontoista. Kannattavuuden kannalta työn suunnittelu ja luppotuntien minimointi on iso asia. Adminetin kalenterijärjestelmä ja seuranta antavat meille sellaiset työkalut, joilla pystymme oikeasti näkemään tilanteen ja suunnittelemaan työt siten, että luppotunnit minimoidaan. Tämän kokoisessa yrityksessä niiden merkitys on valtavan iso."

Tutustu talotekniikan työkaluihin täältä!

Ohjelmistot talotekniikka-alan yrityksille