Skip to content
Dokumentointi

Sweco

Tuomo Tiilikainen

"Pilvipohjaiset ratkaisut mahdollistavat tietojen helpon saatavuuden, sujuvoittavat toimintaa ja vähentävät tietohävikkiä."

Rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntija Sweco haluaa luoda työpaikoille ympäristön, jossa uusien vaihtoehtojen kokeilu on työntekijöille vaivatonta. Tarkoituksena on löytää aidosti toimivia ratkaisuja aikataulujen ja kustannuksien hallintaan. Esimerkiksi dokumentointia ja tiedon sujuvaa liikkumista helpottamaan Sweco tarjoaa työntekijöilleen käyttöön kotimaisen Kotopron pilvipohjaisen dokumentointialustan, jossa voi jakaa kuvia ja tekstiä valituille henkilöille. Visuaalisen materiaalin hyödyntäminen varmistaa dokumenttien konkreettisuuden, ja tehdyt työt voidaan tarkastaa digitaalisesti. 

 

Onnistuuko toiminnan tehostaminen dokumentoinnilla?

Rakennusalaan liittyy paljon välttämättömiä dokumentteja, joiden määrä kasvaa projektien kasvaessa. Tiedon sujuva kulkeminen on siis välttämätöntä. Toiminta tehostuu, kun tieto on saatavilla ja materiaalit liikkuvat vaivattomasti oikeille henkilöille.

– Jos tarkastukset työmailla tapahtuvat kerran viikossa, kuluu odottelemiseen turhan paljon aikaa. Digitaalinen tiedon jakaminen helpottaa ja nopeuttaa esimerkiksi työvaiheiden hyväkymistä. Kuvat todistavat, että sovittu asia on oikeasti toteutettu. Kotopron (nyk. Admicom Vision) dokumentointialusta on käytännön esimerkki digitalisaation hyödyntämisestä ja tietojen sujuvasta luovuttamisesta, kertoo Swecon liiketoiminnan kehitysjohtaja Tuomo Tiilikainen.

 

Uudistuminen on välttämätöntä

Alalla kaivataan systeemistä uudistamista. Se vaatii digitaalisten alustojen hyödyntämistä, yhteensovittamista ja yhteisiä standardeja. Tietojen tulisi olla digitaalisesti luovutettavissa ja tarpeeksi kattavia.

–Valvonta ja sääntely on välttämätöntä ja tarpeellista, mutta se vaatii huomattavan paljon työtä. Pilvipohjaiset ratkaisut kuitenkin mahdollistavat tietojen helpon saatavuuden, sujuvoittavat toimintaa ja vähentävät tietohävikkiä. Kotopron järjestelmän käyttöoikeuksien hallintaa muokkaamalla varmistetaan, että juuri oikeat henkilöt pääsevät materiaaleihin käsiksi, sanoo Tiilikainen.

 

Digitaalista tietoa tulisi hyödyntää laajemminkin

Työmaiden aikataulujen ja kustannuksien hallitsemisen lisäksi Tiilikainen näkee tietojen järjestelmällisessä dokumentoinnissa laajempaakin hyötyä. Dokumentoinnin avulla esimerkiksi vaihtuvat urakoitsijat pääsevät helposti käsiksi tarvittaviin tietoihin.

–Jos pienille toimijoille luovutetaan kerättyä dataa, voi se tuottaa mieletöntä lisäarvoa kaikelle kerätylle tiedolle. Läpinäkyvä tekeminen palvelee kaikkia osapuolia ja on varmasti osa tulevaisuuden tekemistä, Tiilikainen summaa.

Tutustu talotekniikan työkaluihin täältä!

Ohjelmistot talotekniikka-alan yrityksille