Skip to content
Laskenta

Verso Rakennus

Markku Uotila

"Tocomanin (nyk. Admicom) kanssa yhteistyö on ollut mutkatonta, sovituista asioista on pidetty kiinni ja ongelmatilanteet ovat ratkaistu viiveettä."

Verso Rakennus otti Tocomanin ohjelmistot tukemaan yrityksen arkea 

VERSO Rakennus on perustettu syyskuussa 2019 palvellakseen asiakkaitaan luotettavasti ja joustavasti. Palvelemme asiakkaitamme korjaus-, uudis- ja toimitilarakentamisessa. Henkilöstöllämme on pitkä kokemus projektinjohdosta ja henkilöreferenssit koostuvat niin korjaus- kuin uudistuotannon kohteista. Rakennamme toimintamme nykyaikaiseksi ottaen huomioon ympäristöystävällisyyden sekä toimintojen digitalisoinnin.

“Verso Rakennuksella me omistajat pidämme henkilöstöstämme huolta ja tarjoammekin heille mahdollisuuden sitoutua yhtiöön sekä osallistua kehitystoimintaan.” - Markku Uotila, aluepäällikkö & perustaja


Mihin tarkoitukseen hankitte ja miten olette hyötyneet Tocomanin (nyk. Admicom) ohjelmistoista? 

Hankimme Tocomanin ohjelmistot helpottamaan arkeamme. Aikatauluissa pysyminen on meille tärkeää ja Tocomanin Aikataulu -ohjelma (nyk. Admicom Estima) oli meille luonnollinen valinta aiempien kokemusten perusteella. Aikataulu-ohjelmiston avulla pystymme rytmittämään työvaiheet ja hallitsemaan resurssitarpeita.

Työmaa sovelluksen avulla hallinnoimme aliurakkasopimukset ja viranomaisilmoitukset, seuraamme turvallisuustasoa tr-mittausten ja turvallisuuspoikkeamien avulla, teemme laatuhavaintoja ja tämän avulla pystymme reagoimaan poikkeamiin nopeasti. Kulunvalvonnan hoidamme myös työmaa-sovelluksella. 

Sovelluksen käyttö helpottaa työskentelyämme, voimme tehdä työntekijöiden perehdytykset sekä turvallisuus- ja laatuhavaintoja mobiilisti suoraan työmaalla. Työntekijämme ovat sitoutuneita sovelluksen lähettämiin havaintoihin ja tekevät heti tarvittavat toimenpiteet havaintojen vaatimusten mukaisesti.

Molempien ohjelmistojen avulla säästämme aikaa ja toimintamme on kustannustehokkaampaa ja hallitumpaa.
Laskenta-ohjelmisto on hankittu käyttöömme alkuvuodesta ja sen käyttöä on harjoiteltu yhden lisenssin voimin. Laskenta-ohjelmisto palvelee meitä parhaiten laajempien korjauskohteiden sekä uudistuotannon kohteissa. 

Laskentaohjelman avulla saamme tarkkuutta urakkalaskentaan ja näin laskentavirheiden määrä pienenee. 

 

Tutustu rakentamisen työkaluihin täältä!

Ohjelmistot rakentamiseen